Neo Kasko İle Tanışın
Rahat Edin!

NEO KASKO KURUMSAL

SİGORTANIN KONUSU

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

 • Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
 • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
 • Aracın yanması,
 • Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

Genişletilmiş Kasko:Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Genişletilmiş Kasko Poliçesinin İçerdiği Otomatik Teminatlar;İncele

 • Aracın çarpması, çarpılması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, yanması ve çalınması
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
 • Deprem ve diğer doğal afetler
 • Sel ve su baskını
 • Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar
 • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar
 • Kıymet kazanma
 • Kemirgen ve diğer hayvanların vereceği zararlar
 • Asıl anahtar ile aracın çalınması
  Hususi
  Kamyonet
 • Anahtar çalınması
  Hususi
  Kamyonet
  Minibüs
 • İkame araç teminatı
  Hususi
  Kamyonet
  Minibüs
 • Yeni değer teminatı
  Hususi
  Kamyonet
 • Mini Onarım Hizmeti
  Hususi
  Kamyonet
  Minibüs
 • Hukuksal koruma teminatı
 • İhtiyari mali mesuliyet teminatı
 • Ferdi kaza koltuk teminatı
 • Hasarsızlık koruma teminatı

Genişletilmiş Kasko Poliçesi'ne Ek Olarak Verilen Teminatlar;İncele

 • Yurtdışı teminatı
 • Kullanım ve gelir kaybı
 • Patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınması
 • Taşınan emtea teminatı
 • Aksesuar teminatı

Genişletilmiş Kasko Poliçesi'nde Hasarsızlığı Bozmayan Haller;İncele

 • Cam kırılması,
 • Ayna hasarı,
 • Far hasarı
 • Sinyal kırılması hasarı,
 • Radyo/Teyp çalınması hasarları 1 defaya mahsus olmak üzere hasarsızlığı bozmamaktadır.
 • % 100 rüculu hasarlar,
 • Mini onarım hasarı hasarsızlığı bozmamaktadır.

Hasarsızlık Koruma Teminatı (Geniş Teminat)** ;İncele

 • Bir yıllık sigorta süresi içerisinde meydana gelebilecek %100 rüculu hasarlarda, en fazla 3 hasara kadar, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo- teyp çalınması, cam, far, ayna, sinyal kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi ve ilaveten en fazla bir tane %100 rüculu hasar olması, ayrıca da başka bir hasar olmaması durumunda, hasarsızlık indirimi devam eder.
 • İşbu poliçenin vadesi içinde hasarsızlık indirimini bozan türden en fazla bir hasar ve /veya ilaveten %100 rüculu veya radyo-teyp çalınması, cam, far, ayna, sinyal kırılması hasarlarından biri olmak üzere en fazla iki hasara kadar ( iki hasar dahil), meydana gelen hasarlar toplamı poliçede belirtilen sigorta bedelinin %10'unu geçmemesi halinde mevcut, %10'u aşması halinde bir kademe aşağı hasarsızlık indirimi bir sonraki yıl hasarsızlık kademesi olarak uygulanacaktır. Poliçede 1.yıl hasarsızlık indirimi bulunması ve hasarlar toplamının sigorta bedelinin %10'unu aşması halinde hasarsızlık indirimi sıfırlanacaktır. Tam ziya (pert/çalınma)hasarları bu teminat dışındadır.
 • Sigortalı şahsın sigorta süresi içinde kendi adına kayıtlı aracını satarak, eski aracının satışını müteakip 6 ay içerisinde, yerine yeni bir araç alması halinde, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • Sigortalı şahsın kendi aracını satış yerine eşi üzerine aynı kullanım tarzında ve yine 6 ay içerisinde yeni bir araç alması halinde, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • Bir önceki Neova Sigorta poliçesinde kusurlu hasarı olanlara yenilemede hasarsızlık koruma teminatı verilip verilmeme keyfiyeti sigorta şirketine aittir.

** Hususi ve kamyonet kullanım tarzı için % 30 ve üzeri hasarsızlık kademelerinde verilmektedir.

Hasarsızlık Koruma Teminatı (Dar Teminat) ;İncele

 • Bir yıllık sigorta süresi içerisinde meydana gelebilecek %100 rüculu hasarlarda, en fazla 3 hasara kadar, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo- teyp çalınması, cam, far, ayna, sinyal kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi ve ilaveten en fazla bir tane %100 rüculu hasar olması, ayrıca da başka bir hasar olmaması durumunda, hasarsızlık indirimi devam eder.
 • Sigortalı şahsın sigorta süresi içinde kendi adına kayıtlı aracını satarak, eski aracının satışını müteakip 6 ay içerisinde, yerine aynı kullanım tarzında bir taşıt alması durumunda hasarsızlık indirimi devam eder.
 • Sigortalı şahsın kendi aracını satıp yerine eşi üzerine aynı kullanım tarzında ve yine 6 ay içerisinde yeni bir araç alması halinde, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz

Neo Mini Onarım Teminatı;İncele

NEOVA Mini Onarım Hizmeti, NEOVA Sigorta kasko poliçesinin geçerlilik süresi boyunca sigortalı araçta poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşabilecek parça değişimi olsun veya olmasın kaporta, boya, iç döşeme, ön cam ve plastik hasarlarının azami NEOVA yenilemesi ise1.000 TL, NEOVA yenilemesi değil ise 500 TL ve toplam senede iki hasar ile sınırlı olmak kaydıyla işbu poliçede belirtilen NEOVA servislerinde, özel tamir teknikleri ile, bedelsiz olarak giderilmesi hizmetidir. Bu hizmetten faydalanan sigortalılar, poliçesini NEOVA Sigortadan yenilerse, mini onarım hasarları nedeniyle hasarsızlık indirim haklarını kaybetmezler.

NEO MİNİ ONARIM HİZMET TANIMLARI;

 • Aracın mini ve midi onarım hizmetleri.
 • Boya bozulmadan göçük düzeltme.
 • Cam tamiri.
 • Döşeme tamiri.
 • Alüminyum jant onarım ve boyama.
 • Plastik onarım.
 • Ücretsiz hasar tespiti

*** Hasar durumunda 0 216 444 1 636 NEO-YARDIM ı arayabilirsiniz.***

Türkiye genelindeki NEO MİNİ ONARIM SERVİS NOKTALARI ile ilgili detaylı bilgiyi 0 216 444 1 636 NEO-YARDIM telefonundan ya da www.neova.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

TEDARİK PARÇA TÜRÜ;

Hususi, kamyonet, minibüs ve diğer kullanım tarzlarında araç modeli 0, 1, 2 yaşa kadar;

 • Hasarlı parçaların onarımının yapılamadığı durumlarda orijinal yedek parça Rekabet Kurumu'nun 2005/ 4 no'lu Tebliğine uygun olarak Neova Sigorta tarafından tedarik edilir.

Diğer kullanım tarzlarında araç modeli 3 yaş ve üzeri;

 • Hasarlı parçaların onarımının yapılamadığı durumlarda orijinal veya yedek parça Rekabet Kurumu'nun 2005/ 4 no'lu Tebliğine uygun olarak Neova Sigorta tarafından tedarik edilir.

ONARIM YERİ;

 • 10 yaş dahil Hususi Oto, Kamyonet ve Minibüs için, Hasarlı aracın onarımının yapılacağı servis/tamirhane seçiminde sigortalı serbesttir. Sigortalı isterse Neova Sigorta web sitesinde (www.neova.com.tr) yayınlanan anlaşmalı servisleri de kullanabilir.
 • 11 yaş ve üzerinde kullanım tarzı Hususi Oto, Kamyonet ve Minibüs olan tüm araçlarda ve diğer tüm kullanım tarzları için,
 • Aracın onarımı halinde, onarım, Sigortacı tarafından belirlenecek servislerde yapılır.