KURUMSAL ÜRÜNLER

İş Yeri Sigortaları

İş Yeri Sigortası

İş Yeri Paket Sigortası ile iş yeri binanızı, makine, demirbaş, emtea vb. tüm sigortalanabilir değerlerinizi güvence altına alın.

İş Yeri Paket Sigortası, yangın, yıldırım, fırtına, yer kayması gibi farklı teminatları içeren, işyerinizdeki mallardan eşyalara kadar birçok taşınır ve taşınmazları güvence altına alan bir sigorta paketidir. Bu sigorta kapsamında satış yerleri, atölyeler, depolar, fabrikalar, imalathaneler ve özellik arz eden yerler teminat altına alınabilmektedir.

Hasar ihbarlarınızı olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde sigorta şirketinize, acentelerine veya bölge müdürlüklerine yapabilirsiniz.

Seçime bağlı olarak ek teminatları da içeren sigortamızı en uygun alternatiflerle sizlere sunmaktayız. Alternatifleri göz önüne alarak sigortalatmak istediğiniz seçenekleri sizler belirleyebilir, kapsam alanınızı genişletebilirsiniz.

Kapsam Altına Alınan Teminatlar

• Yangın, yıldırım, infilak
• Fırtına
• Dâhili su
Kara taşıtları çarpması
Hava taşıtları çarpması
Enkaz kaldırma masrafları
Duman
Yer kayması
Sel-su baskını
Dolu
• Temeller
Kar ağırlığı
Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
Yangın sorumluluk (Kiracı/malik, komşuluk)
Kiracının-malikin kira kaybı
Alternatif iş yeri masrafları
İş yeri binasındaki sabit kıymetlerdeki hırsızlık
Geçici adres nakli
İş durması

İsteğe Bağlı Alınabilecek Ek Teminatlar

Deprem ve yanardağ püskürmesi
Hırsızlık
Cam kırılması
Emniyeti suistimal
Taşınan para
Elektronik Cihaz 
Makine Kırılması
Yeni değer klozu
3. şahıs mali mesuliyet 
İşveren mali mesuliyet

 

Neova Sigorta Acil Yardım Hizmetleri Teminat Kapsamı 

Poliçe vadesi süresince acil yardım hizmetleri tüm Türkiye'de sağlanacaktır. Acil Yardım Hizmetleri şartları kapsamında bir hasar yaşanması (Deprem ve yanardağ püskürmesi, sel-su basması hasarları teminat haricidir.) halinde 444 1 636 numaralı Neova Katılım Sigorta Acil Yardım hattının aranması ön koşuluyla, aşağıda belirtilmiş olan hizmetlerden faydalanılabilecektir. Hizmetler ve limitleri hakkında detaylı bilgi almak için Neova Katılım Sigorta Acil Yardım hattını arayabilir veya www.neova.com.tr web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

  • Tesisat işleri ( Malzeme ve işçilik dahil ): 200.-TL / yılda 3 defa
  • Elektrik işleri ( Malzeme ve işçilik dahil ): 200.-TL / yılda 3 defa
  • Anahtar işleri ( Malzeme ve işçilik dahil ): 200.-TL / yılda 3 defa
  • Cam işleri ( Malzeme ve işçilik dahil ): 250.-TL / yılda 2 defa
  • Güvenlik Hizmeti: Maksimum 2 gün

Genel İstisnalar

1.Maddede bahsedilen özel istisnaların yanında, bu  sigorta  dolaylı veya dolaysız  olarak aşağıda belirtilen hususların sonucu meydana gelen  bedensel ve maddi zararları  kapsamaz.

  1. a) Sigortalı tarafından kasıtlı olarak meydana getirilen hasarlar.

  2. b) Mücbir sebepler (doğal felaketler), dolaylı veya dolaysız savaş, iç savaş, silahlı çatışma, ayaklanma, isyan, kargaşa, grev, toplum veya devlet nizamının güvenliğini etkileyecek her türlü ihtimalden dolayı meydana gelen hasarlar.

  3. c) Deprem, volkanik patlama, sel veya her türlü çevresel kaza.

  4. d) Şirketin ön onayı veya kabulu olmaksızın sigortalı tarafından yapılan harcamalar.