KURUMSAL ÜRÜNLER

İşyeri Sigortaları

İşyeri Paket Sigortaları

Bu sigorta ile, işyeri binanızı, makine, demirbaş, emtea vb. sigortalanabilir tüm değerlerinizi aşağıda bahsi geçen rizikolara karşı sigorta güvencesi altına alabilirsiniz. İstenildiği takdirde aşağıda listelenen ek teminatların da eklemenizi sağlamak sureti ile ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifleri bu poliçe ile sizlere sunmaktayız.

Bu ürün ile teminat altına alınabilecek işyerleri

• Satış Yerleri
• Atölyeler
• Depolar
• Fabrikalar
• İmalathaneler
• Özellik Arz eden Yerler

Otomatik teminatlar

• Yangın, Yıldırım, İnfilak
• Dahili Su
• Fırtına
• Kara Taşıtları Çarpması
• Hava Taşıtları Çarpması
• Yer Kayması
• Duman
• Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri
• Kötü Niyetli Hareketler, Terör
• Kira Kaybı
• İşyeri değişikliği masrafları (hasar nedeni ile)
• İş Durması
• Yangın Mali Mesuliyet

Seçime bağlı ek teminatlar

Seçime bağlı ek teminatlar:
• Deprem
• Sel veya Su Baskını
• Kar Ağırlığı
• Enkaz Kaldırma Masrafları
• Hırsızlık
• Cam Kırılması Sigortası

İlgili genel şartlar Yangın