Katılım Sigortacılığı

a a a
Sayfayı Yazdır
Katılım Sigortacılığı

Ülkemizde Katılım Sigortası ismiyle anılan Tekâfül, yardımlaşma usulüyle yapılan karşılıklı sigortadır.

Katılım sigortacılığı; değişik fertlerin birleşerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcıların zararının tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir yardımlaşmadır. Bu sistemde toplanan paralar yardımlaşma sandığı olarak adlandırılan prim havuzunda birikir ve üye olan kişilerden (poliçe sahipleri) hasara uğrayanların zararları bu havuzdan tazmin edilir.

Katılım Sigortacılığı Sisteminin temel ilkeleri şu şekildedir;

  • Yardımlaşma unsurunun/amacının bulunması
  • Primlerin toplandığı prim havuzunun poliçe sahiplerine ait olması, şirkete ait bir mülkiyetin bulunmaması
  • Sermayedar ve sigortalılardan toplanan primlerin faiz dışı piyasa araçlarında (katılım bankaları, sukuk, BIST katılım endeksi, kıymetli metaller, döviz vb) değerlendirilmesi
  • Sigorta teminatı verilen konularda dinen gayri ahlaki ya da meşru görülmeyen iktisadi kıymetler konusunda seçici davranılması
  • Fıkıh alanında ihtisas sahibi bir danışma heyetinden hizmet alınması

Neova Sigorta’nın faaliyet gösterdiği branşlardaki en önemli ilkesi bütün operasyon ve anlaşmalarında faizsizlik prensibine gösterdiği titizliktir. Şirketimiz katılım sigortacılığı prensiplerini özenle uygulamaktadır. Bu bağlamda,

  • Yardımlaşma amacı ile havuzda toplanan sigorta primlerinden dönem sonunda şirketin vekâlet ücreti ve teknik giderler (ödenen hasarlar, acente komisyonları, reasürans giderleri gibi) düşüldükten sonra bir artı tutar kalması durumunda bu, havuza iştirak edenler arasında nispi olarak paylaştırılabilir, hayır hizmetlerinde kullanılabilir veya havuzun selameti için ihtiyaten havuzda bırakılabilir. Bununla ilgili sigorta poliçelerimiz üzerinde ayrıca bir kloz da yer almaktadır.
  • Şirketimiz katılım sigortacılığı esasına göre çalışma prensipleri dâhilinde tüm yatırımlarını faizsiz enstrümanlara yapmakta ve ayrıca konusunda uzman bir danışman kurulundan tüm anlaşma ve yeni ürünler için görüş almakta ve aynı kurul tarafından denetlenmektedir.
  • Yine uluslararası bağımsız bir denetim firması tarafından da bu sistem ayrıca finansal açıdan denetlenmekte ve raporlanmaktadır.

Neova Sigorta AŞ ‘Katılım Sigortacılığı’ esasları kapsamında Teknik İşlemlerde (poliçe düzenleme, hasar işlemleri, reasürans/retekâfül işlemleri gibi) Nispi Ücretli Vekâlet usulünü, Mali İşlemlerde (fon yönetimi) de aynı şekilde Nispi Ücretli Vekâlet usulünü benimsemiş olup bu çerçevede yıllara göre aşağıdaki tabloda belirtilen vekalet ücretlerini almaktadır. Teknik işlemlerden alınan bu vekâlet ücretine şirketin tüm genel giderleri dâhildir. Yine mali işlemdeki vekâlet ücreti ise sadece tahsil edilen primler neticesinde havuzda oluşan anaparaya ait mali kârdan alınan payı ifade etmektedir.

DÖNEM TEKNİK İŞLEMLERDE VEKALET ÜCRETİ ORANI MALİ İŞLEMLERDE VEKALET ÜCRETİ ORANI
2009 %11,7 %20
2010 %11,7 %20
2011 %11,7 %20
2012 %11,7 %20
2013 %11,7 %20
2014 %15,5 %20
2015 %9 %20
2016 %9 %20

 

DANIŞMA KURULU ÜYELERİMİZ

» Doç. Dr. Anwar Shuaib ABDULSALAM

» Dr. İsmail HALİTOĞLU

» Mehmet ODABAŞI

 

DANIŞMA KURULU ŞEHADETNAMELERİ

2015 YILI
2014 YILI
2013 YILI
2012 YILI
 

KATILIM SİGORTACILIĞI İCAZET BELGESİ

İcazet Belgesi (Türkçe)
İcazet Belgesi (İngilizce)