DR. İSMAİL HALİTOĞLU

ADI SOYADI:
İsmail HALİTOĞLU

 

ÖĞRENİM DURUMU:

Doktora

Tarihi

17/04/2007

Diplomayı Veren Üniversite

Bursa Uludağ Üniversitesi

Fakülte

İlahiyat

Bölüm

İslam Hukuku

Tezin Adı

“Ahkâmü’s-sûk li Yahyâ İbn Ömer el-Endelüsî – Tahkik”

Master

Tarihi

29.07.2002

Diplomayı Veren Üniversite

Marmara Üniversitesi-İstanbul

Fakülte

İlahiyat

Bölüm

Hadis

Tezin Adı

İmam Malik’in Muvatta Adlı Eserine Giriş

Lisans

Mezuniyet Tarihi

11/07/1995

Diplomayı Veren Üniversite

Medine İslam Üniversitesi

Fakülte

İslam Hukuku

Bölüm

Fıkıh ve Fıkıh Usulü

Öğretmenlik Yeterlilik Belgesi

Tarihi

28.09.1988

Belgeyi Veren Kurum

Cezayir Eğitim ve Öğretim Bakanlığı

Enstitü

Teknoloji Enstitüsü

Bölüm

Teknoloji Eğitimi (Fizik)

Faizsiz Bankacılık Murakıplığı ve Danışmanlığı Diploması (CSAA)

Tarih

26.05.2010

Belgeyi Veren Kurum

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) (AAOIFI)

 

Eğitimler ve Katıldığı Konferanslar

Adı

Tarihi

Düzenleyen

İslami Bankacılık ve Finansman Konferansı

14.12.2009 – 15.12.2009

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) ve Dünya Bankası (The World Bank)

Faizsiz Bankacılık Murakıplığı ve Danışmanlığı Eğitimi

16.12.2009 – 19.12.2009

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)

Faizsiz Finans Kuruluşları Kurulu Danışma Kurulu 9. Konferansı

26.05.2010 – 27.05.2010

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

İslami Bankacılık ve Finansman Konferansı

01.12.2010 – 02.12.2010

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) ve Dünya Bankası (The World Bank)

Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı III

10-12 Aralık 2010

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı (Afyonkarahisar)

Uluslararası “İslam İktisadı: Realiteler ve Beklentiler” Sempozyumu 

23-24 Şubat 2011

İktisat, Ticaret ve İşletme Bilimleri Enstitüsü, Gardaye Üniversitesi, Cezayir

Doha ikinci İslam ekonomi konferansı 2011

10 Ekim 2011

Beytu El-Maşura, Doha/Katar

İslam ekonomi kurumları ile ilgili dördüncü Fıkıh Konferans

21-22 Aralık 2011

Şura / Kuveyt

Albaraka 33. Dönem Toplantısı

25-26/07/2012

Albaraka Grubu / Cidde

Uluslar Arası Sempozyum ‘‘İslamî Sukuk: Bugünü Ve Geleceği’’

25-26 NİSAN 2013

Marmara Üniversitesi İstanbul

Albaraka 34. Dönem Toplantısı

16-17 Temmuz  2013

Albaraka Grubu / Cidde

İslami Bankacılık ve Finansman Konferansı

21-22 Kasım 2013

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) ve Dünya Bankası (The World Bank)

İslam Fıkıh Akademisi 21. Oturumu

23-24 Kasım 2013

İslam Fıkıh Akademisi

Libya’nın Cumhuriyet Bankası

01 Aralık 2013

 

İslam ekonomi kurumları ile ilgili dördüncü Fıkıh Konferans

17-18 Aralık 2013

Şura / Kuveyt

 

Yayınlanmış Araştırma ve Makaleleri

Adı

Yayınlandığı Dergi

Yayın Yılı ve Sayısı

el-Venşerîsî ve el-Mi'yâr Adlı Eseri

Fıkıh Araştırmaları Dergisi - Konya

2006 - 08

Muvatta'daki Hadis Istılahları

Hadis Tetkikleri Dergisi

2007 - 01

İmam Malik'in Muvatta'daki Fıkıh Yöntemi

Fıkıh Araştırmaları Dergisi - Konya

2007 - 09

İmam Malik'in Muvatta'daki Usulü

Fıkıh Araştırmaları Dergisi - Konya

2008 - 12

İslamî Bankaların Sunduğu Bankacılık Hizmetleri

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Konya

2010-12

Kitâbu Ahkâmi's-sûk, Yahya b. Ömer
(Edisyon Kritik)

(İSAM) İslam Araştırmaları Merkezi

2011

İslamî Bankaların Sunduğu Bankacılık Hizmetleri

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Konya

Ekim 2010-16

Malî Konular ile İlgili Fıkhî Kâide ve Dâbıtlar

http://iefpedia.com/arab/?p=25065
İslam İktisadı ve Finans Ansiklopedisi

01.03.2011

Türkiye'de İslami Bankacılık tecrübesi.

Doha ikinci İslam ekonomi konferansı 2011

2011 Doha/Katar

Menkul kıymetlerin ihracı ve ikincil piyasalarda tedavülü (Hisse Senetleri, Sukuk ve Yatırım Fonu Katılım Belgeleri)

ULUSLAR ARASI SEMPOZYUM İSLAMÎ SUKUK: BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

Marmara Üniversitesi
25-26/04/2013

 

VI. Yayına Hazır Araştırma ve Makaleleri

Tekafül Sigortası ve Türkiye Tecrübesi
Finansal İşlemlerin İslam Hukuku'ndaki Temelleri