KURUMSAL ÜRÜNLER

Zorunlu Trafik Sigortası

 

Zorunlu Trafik Sigortası ile ani ve harici kazalara bağlı olarak diğer araç ve üçüncü şahıslara verebileceğiniz hasarları belirlenen limitler kapsamında teminat altına alın!

Zorunlu trafik sigortası, sigortalanan aracın kaza sonucunda diğer araç ya da üçüncü şahıslara verebileceği hasarları, mecburi masraflar doğrultusunda karşılayan zorunlu bir sigortadır.

Sigorta kapsamında poliçenizde tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebep olunması durumunda karşılaşılan miktarı zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etmekteyiz. Her bir motorlu kara taşıtı için ayrı poliçe düzenlenmektedir. Poliçe kanunen zorunlu olduğu için primi peşin ödenmek zorundadır.

Bu sigortanın yanı sıra trafik teminat limitlerini arttırmak için Limitsiz İhtiyari Mali Mesuliyet ve Ferdi Kaza ürünlerimizi inceleyebilirsiniz.

Kapsam Altına Alınan Teminatlar

  • Ölüm Teminatı
  • Maddi Zararlar Teminatı
  • Sürekli Sakatlık Teminatı

Sağlık Giderleri Teminatı

Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.

Ek Olarak Alınabilecek Teminatlar

  • Ferdi Kaza