KURUMSAL ÜRÜNLER

Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yeminli Mali Müşavirlerin mesleki faaliyetlerini ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fiillerden dolayı hizmet verdikleri mükelleflerine gelebilecek olan; 

  • • özel usulsüzlük cezaları veya 
  • • resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları, 
  • • sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan ve müteselsil sorumluluk gereği ödenmesi gereken sosyal sigorta primleri, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi YMM mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmaktadır. 
  • • Sigorta poliçesi düzenlenmesinden 5 (beş) yıl önceye kadar veya sigorta poliçesi yürürlükteyken yapılan hatalı veya kusurlu fiiller nedeniyle sigortalıya karşı doğan tazminat talepleri, sözleşme süresi içinde veya sözleşme süresinin sona ermesini takip eden 5 (beş) yıl içerisinde sigortacıya bildirilmesi şartı ile teminat altına alınmaktadır.