KURUMSAL ÜRÜNLER

Üçüncü Şahıs Sorumluluk

Artık misafirlerinizin canı ve malı Neova Katılım Sigorta’ya emanet…
Neova Katılım Sigorta ile üçüncü şahıslara verdiğiniz zararlar da teminat altında.

Faaliyetini icra ederken vukua gelecek bir olay neticesinde, Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin bozulması, Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar meydana gelmesi sebebiyle, sigortalıya karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı teminat sağlanır.