KURUMSAL ÜRÜNLER

Serbest Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası

Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin 3568 sayılı kanun ve bu kanuna ek olarak yayınlanan tüm tebliğler uyarınca mesleki faaliyetlerini ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fiillerden dolayı hizmet verdikleri mükelleflerine gelebilecek olan;

  • • gecikme zammı,
  • • pişmanlık zammı veya
  • • özel usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları,
  • • resmi kurumlar tarafından kesilebilecek idari para cezaları,
  • • vergi ziyaı cezası,
  • • gecikme faizi,
  • • mesleki faaliyetlerin ifa edilmesi esnasında yapılan hata veya kusurdan dolayı oluşan ve müteselsil sorumluluk gereği ödenmesi gereken vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi

SMM mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmaktadır.