KURUMSAL ÜRÜNLER

Nakliyat Emtea Sigortaları

 

Nakliyat Emtea Sigortaları ile mallarınız taşıma halindeyken tüm risklere karşı teminat altına alın!

Nakliyat Emtea Sigortası, sahip olduğunuz malların gemi, kamyon, uçak ya da tren gibi taşıma araçları ile nakledilmesi sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya bağlı olarak fiziksel zarar görmesi bu sigorta kapsamında teminat altına alan bir sigortadır.

Hasar ihbarlarınızı olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde sigorta şirketinize, acentelerine veya bölge müdürlüklerine yapabilirsiniz.

Sigorta Kapsamında Yer Alan Teminat Çeşitleri

1- Tam Ziya Teminatı

Malınızın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi halinde güvence sağlamaktadır.

2- Dar Teminat

Malınızın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat altına alınmaktadır. Bu teminat çeşidi için (Institute Cargo Clauses – C) ile belirtilen özel şartlar uygulanır.

3- Geniş Teminat

All Risks olarak da bilinen geniş teminat için özel şart niteliğini haiz (Institute Cargo Clauses – A) ile belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler güvence altına alınmaktadır.

Bu teminatların istisnaları için lütfen Genel Şartlara bakınız .