KURUMSAL ÜRÜNLER

Makine Kırılması

 

Makine Kırılması Sigortası ile işletmenizde bulunan makineleri karşılaşabileceğiniz olası hasarları teminat altına alın!

Mühendislik Sigortası çeşidi olan makine kırılması, makine ve tesislerin deneme devresinden sonra, ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını karşılayan bir sigorta türüdür.   Bu sigorta kapsamında esas olan kıymet, makinelerin yeniye göre ikame bedelleridir.

Sigorta kapsamında belirtilen riskleri dikkate alarak hasar ihbarlarınızı olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde sigorta şirketinize, acentelerine veya bölge müdürlüklerine yapabilirsiniz.

Kapsam Altına Alınan Teminatlar

 • İşletme kazaları
 • Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar
 • Yağlama kusuru
 • Fırtına, don, buz sürüklenmesi
 • Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal
 • Kısa devre, diğer elektriki nedenler
 • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
 • Santrifüj kuvvetinin yol açacağı yırtılmalar
 • Kazanlardaki su eksikliği
 • Su çekiçlemesi
 • Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar

İsteğe Bağlı Alınabilecek Ek Teminatlar

 • Fiziki İnfilak
 • Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelebilecek hasarlar
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
 • Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
 • Müteharrik iş makineleri (ekskavatör, dozer, loader, vinç, forklift, vb.) için geniş kasko (yangın, deprem, sel, toprak çökmesi, kaya düşmesi, çarpma, çarpışma, devrilme, ayrıca talep edilmesi halinde ek olarak hırsızlık)