KURUMSAL ÜRÜNLER

Makina Kırılması

SİGORTANIN KAPSAMI

Makine Kırılması Sigortası, makine ve tesislerin deneme devresinden sonra, ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını karşılar .

Makine Kırılması Sigortası ile aşağıdaki risklere karşı teminat verilmektedir .

- İşletme kazaları
- Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar
- Yağlama kusuru
- Fırtına, don, buz sürüklenmesi
- Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal
- Kısa devre, diğer elektriki nedenler
- Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
- Santrifüj kuvvetinin yol açacağı yırtılmalar
- Kazanlardaki su eksikliği
- Su çekiçlemesi
- Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar

İsteğe bağlı alıabilecek teminatlar;

- Fiziki İnfilak
- Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelebilecek hasarlar
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
- Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
- Müteharrik iş makineleri (ekskavatör, dozer, loader, vinç, forklift, vb.) için geniş kasko (yangın, deprem, sel, toprak çökmesi, kaya düşmesi, çarpma, çarpışma, devrilme, ayrıca talep edilmesi halinde ek olarak hırsızlık)

Makine Kırılması Sigortasında sigortaya esas olan kıymet, makinelerin yeniye göre ikame bedelleridir.