KURUMSAL ÜRÜNLER

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

 

Grup Ferdi Kaza Sigortası ile çalışanlarınızı herhangi bir kaza riskine karşı güvence altına alın!

Maden ocaklarında, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunulan tesislerde istihdam edilen üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalara karşı teminata alır.

Kapsam Altına Alınan Teminatlar

Ölüm Teminatı: Bu sigorta ile teminat kapsamında olan kazaların gerçekleşmesi sonucunda, sigortalının kaza gerçekleştikten sonra 2 yıl içinde hayatını kaybetmesi durumunda sigortalının hak sahiplerine gerekli tazminat ödemesi yapılacaktır.

Sürekli Sakatlık Teminatı: Teminat altında olan bir kazanın gerçekleştikten sonraki 2 yıl içerisinde sürekli bir sakatlığa yol açması durumunda tıbbı tedavi süreçleri sonunda gerekli ödemeler sigortalının tarafına yapılacaktır.