Kasko
KURUMSAL ÜRÜNLER

Kasko

Kasko Sigortası ile aracınızı çarpışma, çalma, yanma gibi birçok riske karşı güvence altına alın.

Kasko, poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,

b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,

d) Aracın yanması,

e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

Genişletilmiş Kasko Poliçesinin İçerdiği Otomatik Teminatlar

 • Çarpma, çarpışma, devrilme, düşme, yuvarlanma, yanma ve çalınma
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
 • Deprem ve diğer doğal afetler
 • Sel ve su baskını
 • Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar
 • Kıymet kazanma teminatı
 • Kemirgen ve diğer hayvanların vereceği zararlar
 • Hukuksal koruma teminatı
 • İhtiyarı mali mesuliyet teminatı
 • Ferdi kaza koltuk teminatı
 • Hasarsızlık koruma teminatı (Dar Teminat)

Hususi Otomobil / Kamyonet için,

 • Mini Onarım Hizmeti
 • Yeni değer teminatı
 • Hasarsızlık koruma teminatı (Geniş Teminat)
 • Asıl anahtar ile aracın çalınması

Hususi Otomobil için,

 • Yanlış akaryakıt dolumu teminatı

Hususi Otomobil / Kamyonet / Minibüs için,

 • Anahtar çalınması
 • İkame araç teminat

Genişletilmiş Kasko Poliçesinde Hasarsızlığı Bozmayan Haller

Dar Teminat

 • Cam kırılması
 • Ayna hasarı
 • Far hasarı
 • Sinyal kırılması hasarı
 • Radyo / teyp çalınması hasarları bir defaya mahsus olmak üzere hasarsızlığı bozmamaktadır.
 • 0 rüculu hasarlar
 • Mini onarım hasarı

Geniş Teminat

 • Hasar tutarı araç bedelinin %10’unu aşmayan hasarlar

Ek Hizmetler

 • Mini onarım hizmeti
 • İkame araç hizmeti
 • Yol yardım hizmeti

Genişletilmiş Kasko Poliçesine Ek Olarak Verilen Teminatlar

 • Yurtdışı teminatı
 • Patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınması
 • Taşınan emtea teminatı
 • Aksesuar teminatı