KURUMSAL ÜRÜNLER

İşveren Sorumluluk

 

İşveren Sorumluluk Sigortası ile iş kazalarına bağlı olarak siz, işverenlere ait sorumlulukları güvence altına alın!

İşveren Sorumluluk Sigortası, işyerinizde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda dava açılması ile işveren olarak size düşecek olan hukuki sorumluluk dahilinde belirtilen tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eden bir sigortadır.  

Bu sigorta, işverene hizmet sözleşmesi ile bağlı olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler ve hak sahipleri tarafından işverenden talep edilebilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yapılan yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini içermektedir.

Sigorta şartları kapsamında sigorta şirketiniz, bu sigorta ile ilgili dava açılması durumunda mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini de ödemektedir. Ancak hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçtiği takdirde şirketler, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına yalnızca sigorta bedeli nispetinde iştirak ederler.

Sigorta kapsamında teminatlardan yararlanmak için hasar ihbarlarınızı olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde sigorta şirketinize, acentelerine veya bölge müdürlüklerine yapabilirsiniz.

Kapsam Altına Alınan Teminatlar

  • İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla, işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları
  • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka yere gönderilmesi sonucunda, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
  • Meslek hastalıkları sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri
  • Manevi tazminat talepleri