KURUMSAL ÜRÜNLER

Grup Tamamlayıcı Katılım Sağlık

Şirketler çalışanları  ve bağımlılarına sigorta ettirenin vkn ( firma ) olduğu hastane ayakta tedavi + yatarak tedavi ana ve alt teminatları ile firmanın belirleyeceği adet sayısına göre yararlandıkları üründür. Sigortacı’nın her bir teminat için belirlediği ve karşılamayı taahhüt ettiği sağlık harcamalarını kapsar. Anlaşmalı Kurum listesinde yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından sigorta süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta ettiren/sigortalının aile bireylerinin hastalık ve/veya kaza halinde alacağı sağlık hizmetleri karşılığında ödeyeceği fark ücretlerini poliçe özel ve sağlık sigortası genel şartları doğrultusunda teminat altına alır.

Sigorta poliçesinin kapsamı ancak poliçe özel şartlarında belirlenmiş şartlara uygun, SGK tarafından kapsam altına alınmış kişiler için geçerlidir. SGK müstahaklığını kaybeden sigortalılar, poliçelerini aksi bir talep olmadıkça devam ettirebilir. Ancak sigortalı poliçe teminatlarından faydalanamaz. SGK müstahaklarının yeniden başlaması durumunda poliçe teminatı kullanılır hale gelir.

Kapsam Altına Alınan Teminatlar

Ayakta Tedavi Teminatları:

 • • Doktor muayene
 • • Görüntüleme
 • • Laboratuvar
 • • Modern teşhis
 • • Acil durum ayakta sağlık giderleri
 • • Fizik tedavi ve rehabilatasyom
 • • 40 yaş üstü psa – kontrol mamografi  

Yatarak Tedavi Teminatları:

 • • Ameliyat
 • • Hastane tedavi
 • • Doktor hastanede tedavi
 • • Oda – yemek- refakatçi
 • • Yoğun bakım

İsteğe Bağlı Alınabilecek Ek Teminatlar

 • • Cheak-up
 • • Doğum
 • • İş kazaları