KURUMSAL ÜRÜNLER

Grup Özel Katılım Sağlık Sigortası

Şirketler çalışanları  ve bağımlılarına sigorta ettirenin VKN ( VERGİ KİMLİK NO ) olduğu; hastane ayakta tedavi + yatarak tedavi ana ve alt teminatları ile belirli tutar limitleriyle yararlandıkları üründür. Sigortacı’nın her bir teminat için belirlediği ve karşılamayı taahhüt ettiği sağlık harcamalarını kapsar. Sigorta sözleşmesinin yürürlükte olduğu süre içerisinde kaza ve/veya hastalık/rahatsızlık sonucu oluşabilecek Sigortalıya ait sağlık giderlerini, poliçede belirtilen plan/lar, teminat/lar, limitler, ödeme yüzdeleri, muafiyetler ve anlaşmalı kurum ağı (Network) kapsamında işbu Özel Şartlar (“Özel Şartlar”) ve ekinde bulunan Sağlık Sigortası Genel Şartları (“Genel Şartlar”), var ise Ek Protokol, sigortacılık ve sağlık mevzuatı ile Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği (Yönetmelik) dâhil yasal düzenlemeler çerçevesinde güvence altına alır.

Poliçe kapsamında yer alan plan/lar, teminatlar, sadece poliçede Sigortalı olarak belirtilen kişiler için geçerli olup, poliçede sigortalı olarak yer almayan kişiler sigorta teminat kapsamından yararlanamazlar. İşbu Özel Şartlarda yapılacak değişiklikler, her bir Sigortalı için yeni poliçe başlangıç tarihinden itibaren, belirlenen süre sonuna dek geçerli olmaktadır.

Kapsam Altına Alınan Teminatlar

Ayakta Tedavi Teminatları:

 • • Doktor muayene
 • • Görüntüleme
 • • Laboratuvar
 • • Modern teşhis
 • • Acil durum ayakta sağlık giderleri
 • • Fizik tedavi ve rehabilatasyom
 • • 40 yaş üstü psa – kontrol mamografi  

Yatarak Tedavi Teminatları:

 • • Ameliyat
 • • Hastane tedavi
 • • Doktor hastanede tedavi
 • • Oda – yemek- refakatçi
 • • Yoğun bakım

İsteğe Bağlı Alınabilecek Ek Teminatlar

 • • Cheak-up
 • • Doğum
 • • Diş
 • • İş kazaları
 • • Gözlük                         
 • • Yurtdışı teminatı