KURUMSAL ÜRÜNLER

Grup Ferdi Kaza

Grup Ferdi Kaza Sigortası ile çalışanlarınızı herhangi bir kaza riskine karşı güvence altına alın!

Grup Ferdi Kaza, çalışanlarınızı çalıştıkları dönemlerde başına gelebilecek ani ve harici kazalar sonucunda oluşacak sakatlık ve kayıplara karşı teminat altına alan bir grup sigortasıdır. Sigorta kapsamında çalışanlarınızın kazaya bağlı olarak vefat etmesi veya sakatlık durumu ile karşılaşması halinde yakınlarına belirtilen tutarlarda tazminat ödenmektedir.

Ani ve harici kazalara karşı teminat sunan bu sigorta, deprem, terör eylemleri ve sabotaj sonucu oluşan hasarları da isteğe bağlı olarak kapsamına almaktadır. Terör ve sabotaj eylemlerinde zararların karşılanması için bu eylemlere katılma hali hariç tutulmaktadır.

Hasar ihbarlarınızı olayın gerçekleştiği an itibariyle en geç 5 gün içerisinde sigorta şirketinize, acentelerine ya da bölge müdürlüklerine yapabilirsiniz.

Genel Şartlar

  • Sigortalı kişinin iradesi dışında ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen olaylar
  • Yaya ya da araba fark etmeksizin trafikte gerçekleşen kazalar
  • Düşme ve yanma sonucunda sinirlerin zarar görmesi, kopması ve burkulması
  • Zehirli gaz solunması
  • Yılan ya da haşere sokması, hayvanlar tarafından ısırılma durumunda meydana gelen vefat ve yaralanmalar
  • Sigortalının oluşan kazada kusurunun olmaması

Kapsam Altına Alınan Teminatlar

Vefat: Kaza sonucu vefat durumunda, poliçede belirtilen tutar dikkate alınarak varislerinize ödenen tazminatı içermektedir. 16 yaşından küçükler için teminat sadece cenaze masrafları ile sınırlıdır.

Sürekli Sakatlık: Herhangi bir kazaya bağlı olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalmanız durumunda, sakatlık derecesine bağlı olarak tarafınıza tazminat ödenir.

İsteğe Bağlı Alınabilecek Ek Teminatlar

  • Ferdi Kaza Deprem Teminatı
  • Ferdi Kaza Terör Teminatı
  • Tedavi Masrafları
  • Gündelik Tazminat