KURUMSAL ÜRÜNLER

Elektronik Cihaz

 

Elektronik Cihaz Sigortası kapsamında işletmelerinize ait cihazlarınızı ani ve beklenmedik nedenlerden kaynaklanan bozulma ve hasarlara karşı koruma altına alın!

Mühendislik sigortası türü olan bu sigorta dahilinde, cihazların deneme devresinden sonra meydana gelen maddi zarar ve ziyanların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alınmaktadır.  Bu sigortaya esas olan kıymet, cihazların yeniye göre ikame bedelidir.

Yangın, dikkatsizlik, hırsızlık, infilak gibi birçok riski içeren poliçemizin kapsadığı risklerin tamamını inceleyerek ek teminatları da belirleyebilirsiniz.

Sigorta kapsamında belirtilen riskleri dikkate alarak hasar ihbarlarınızı olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde sigorta şirketinize, acentelerine veya bölge müdürlüklerine yapabilirsiniz.

Kapsam Altına Alınan Teminatlar

 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti
 • Hatalı dizayn ve malzemeSeylap, sel, yağmur, kar, fırtına, deniz dalgaları
 • Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri)
 • Yangın, yıldırım, infilak 
 • Fırtına, sel, yer kayması, toprak çökmesi
 • Dahili su
 • Kavrulma, kararma, is, duman
 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

İsteğe Bağlı Alınabilecek Ek Teminatlar

 • Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
 • Seyyar ve taşınabilir cihazların sigortalı mahal dışındaki ziya ve hasarları
 • Deprem
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
 • Veri kaybı
 • Artan iş ve çalışma masrafları
 • Valf ve tüpler