KURUMSAL ÜRÜNLER

Elektronik Cihaz

SİGORTANIN KAPSAMI

Elektronik Cihaz Sigortası, cihazların deneme devresinden sonra,ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Bu poliçenin kapsadığı başlıca riskler ;

- İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti
- Hatalı dizayn ve malzeme
- Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri)
- Yangın, yıldırım, infilak 
- Fırtına, sel, yer kayması, toprak çökmesi
- Dahili su
- Kavrulma, kararma, is, duman
- Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

İsteğe bağlı alınabilecek ek teminatlar ;

- Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
- Seyyar ve taşınabilir cihazların sigortalı mahal dışındaki ziya ve hasarları
- Deprem
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
- Veri kaybı
- Artan iş ve çalışma masrafları
- Valf ve tüpler

Elektronik Cihaz Sigortasında sigortaya esas olan kıymet, cihazların yeniye göre ikame bedelleridir.