Hakkımızda

Tekafül Sigortacılığının Farkları

Tekafül Sigorta

Geleneksel Sigorta

Katılımcılar arasında karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma esasına dayanmaktadır. 

Sigorta şirketine risk transfer edilir.

Sigorta şirketi katılımcılar adına sigortacılık faaliyetlerini yürütür ve sigortacı yerine, operatör/vekil olarak adlandırılır.

Sigortalılar ve şirket arasında birebir bir ilişki mevcuttur.

Katılımcılar, risk fonunun da sahibi olduğu için sigortalama riskini üstlenir.

Sigorta şirketi sigortalama riskini üstlenir.

Toplanan katkılar katılımcıların ortak sahipliğinin olduğu risk fonuna aktarılmakta ve operatör tarafından yönetilmektedir.

Ödenen primlerin sahipliği sigorta şirketine aittir.

Risk fonundaki varlıklar katılım finans ilkelerine uygun yatırım araçlarına yönlendirilir.

Yasal düzenlemelerde belirlenen kurallar dışında herhangi bir sınırlama mevcut değildir.

Operatör şirket fıkıh alanında uzman üyelerden oluşan danışma komitesinden hizmet alır.

-

Şirketin ve risk havuzunun gelirleri ayrı hesaplarda takip edilir.

Şirketin birer bilançosu ve gelir tablosu mevcuttur.

Katkıların mümkün olduğunca katılım reasürans şirketine devredilmesi gerekmektedir. 

Primler (ve risk) reasürans şirketine devredilir.