Hakkımızda

Şirketin Uyguladığı Model

Neova Katılım Sigorta faaliyet gösterdiği tüm sigorta branşlarında katılım sigortacılığı ilkelerini benimsemiş olup poliçe düzenlenmesi, hasar ödemeleri, yatırım faaliyetleri ve diğer alanlarda faizsizlik esasına azami riayet göstermektedir.

Şirketimiz sigortacılık faaliyetlerini kapsayan teknik işlemlerde Ücretli Vekâlet, yatırım faaliyetlerini içeren mali işlemlerde ise Mudarebe modelini benimsemiştir.

Vekâlet ve Mudarebe ücret oranları her yıl başında belirlenmekte ve o yıl içinde müşteri aleyhine olacak bir değişiklik kesinlikle yapılamamaktadır. Ancak müşteri lehinde olacak oran ayarlamaları mümkündür. Yıllar itibariyle uyguladığımız oranlar aşağıdadır.

 

TEKNİK İŞLEMLERDE VEKÂLET ÜCRETİ ORANI

MALİ İŞLEMLERDE MUDAREBE ORANI

2010

35%

20%

2011

33%

20%

2012

33%

20%

2013

32%

20%

2014

35%

20%

2015

27%

20%

2016

23%

20%

2017

25%

30%

2018

29%

30%

2019

29%

29%

2020

01.01.2020 - 31.08.2020 tarihleri arası: 27%   

 

01.09.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası: 43,5%

01.01.2020 - 31.08.2020 tarihleri arası: 27%

 

01.09.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası: 50%

2021 36% 36%