Hakkımızda

Şirketimizin Uyguladığı Model

Katılım esasları çerçevesinde sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli usul ve esaslar 19.12.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Şirketimiz, sigortacılık faaliyetlerini katılım sigortacılığı mevzuatı doğrultusunda katılım sigortacılığı esaslarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Katılım esaslı sigortacılık modeli; dinen meşru olan konu ve risklerin teminat altına alındığı, finansal varlıkların katılım esasları çerçevesinde yönetildiği ve İslami kurumsal yönetişim (danışma komitesi, katılım uyum birimi, katılım iç denetim) mekanizmalarının kurulduğu sigortacılık uygulamasını ifade etmektedir.

Neova Katılım Sigorta, faaliyet gösterdiği tüm sigorta branşlarında katılım sigortacılığı ilkelerini benimsemiş olup poliçe düzenlenmesi, hasar ödemeleri, yatırım faaliyetleri ve diğer alanlarda katılım esasları çerçevesinde faizsizlik esasına azami riayet göstermektedir. Katılım esaslı olarak düzenlenen sigorta poliçelerine ilişkin her türlü iş ve işlemler Neova Katılım Sigorta A.Ş. Danışma Komitesi nezaretinde katılım esasları çerçevesinde yürütülmektedir. Şirketimize intikal eden ödemelerde; yatırım yapılacak varlıkların seçimi, değerlendirilmesi ile nakit yönetiminde ve diğer finansal faaliyetlerimizde katılım esasları çerçevesinde hareket edilmektedir.