Şirketimizin Uyguladığı Model

Neova Katılım Sigorta faaliyet gösterdiği tüm sigorta branşlarında katılım sigortacılığı ilkelerini benimsemiş olup poliçe düzenlenmesi, hasar ödemeleri, yatırım faaliyetleri ve diğer alanlarda faizsizlik esasına azami riayet göstermektedir.

Şirketimiz sigortacılık faaliyetlerini kapsayan teknik işlemlerde “Ücretli Vekâlet”, yatırım faaliyetlerini içeren mali işlemlerde ise “Mudarebe” modelini benimsemiştir.

Vekâlet ve Mudarebe ücret oranları her yıl başında belirlenmekte ve o yıl içinde, müşteri havuzu lehine olanlar hariç, oranlarda bir değişiklik kesinlikle yapılmamaktadır.

Müşteri havuzunun yasal ve idari yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yetersiz kalması halinde şirket bu açığı fona faizsiz borç verme suretiyle kapatmaktadır. Şirket açığın kapatılması için fona verdiği bu tutarı karşılıksız verebileceği gibi sonradan fonda oluşacak pozitif bakiyeden geri almak suretiyle borç olarak da verebilir. Neova Katılım Sigorta, oluşan açığın telafisi için fona verdiği borcu, fonun ilerleyen dönemlerdeki fazlalığından hiçbir ek bedel talep etmeden geri almaktadır.

 

Katılım esaslı olarak düzenlenen sigorta poliçelerine ilişkin her türlü iş ve işlemler Neova Katılım Sigorta A.Ş. Danışma Komitesi nezaretinde katılım esasları çerçevesinde yürütülmektedir.