Hakkımızda

Reasürans/Koasürans Uygulamaları

Reasürans, sigorta şirketleri tarafından teminat altına alınarak sigortalanmış bir riskin mükerrer bir şekilde tekrar sigortalanmasına denilmektedir. Reasürans işlemi sigorta şirketinin, aynı dönemde çok fazla hasar meydana gelmesi ve şirketin sermaye yapısına menfi etkisi olması riskine karşı yapılan kendi kendini sigortalaması amacıyla yapılmaktadır. Ülkemiz sigortacılık mevzuatı gereğince sigorta şirketlerinin belirli bir oranın üzerindeki risklerini reasürans yaptırmaları zorunludur.

Katılım finans ilkeleri ile ortak risk paylaşımı ve dayanışma esasına dayanan reasürans faaliyeti şeklinde gerçekleştirilen reasürans faaliyetleri katılım esaslı reasürans olarak adlandırılır. Bu amaçla dünyanın farklı yerlerinde katılım esaslı reasürans şirketleri (re-tekâfül) kurulmuştur. Katılım esaslı sigorta şirketleri ise yapıları gereği katılım esaslı reasürans şirketleriyle çalışmak durumundadırlar. Ancak katılım esaslı reasürans şirketlerinin sayı ve kapasite olarak gerekli talepleri karşılayamadığı durumlarda, danışma komitelerinin onayıyla, geleneksel reasürans şirketleriyle çalışılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Neova Katılım Sigorta’nın çalıştığı katılım esaslı reasürans ve geleneksel reasürans şirketleri aşağıdaki şekildedir;

REASÜRÖR ADI FAALİYET MERKEZİ
MİLLİ REASüRANS T.A.Ş. Türkiye
​TÜRK KATILIM RE A.Ş. Türkiye
RGA (Re-Tekâfül) İtalya
ARAB RE Lübnan
ARGOGLOBAL Bermuda
ARIG RE Bahreyn
AXA XL RE Avusturya
CCR RE Fransa
CHINE PACIFIC Çin
CHUBB INS.CO. Fransa
EVEREST RE Bermuda
GIC RE Hindistan
HANNOVER RE Almanya
HELVETIA RE İsviçre
IGI RE Bermuda
LIBERTY RE Almanya
KOREAN RE Güney Kore
KUWAIT RE Kuveyt
LABUAN RE Malezya
LLOYD'S SYND İngiltere
MAPFRE RE İspanya
MS AMLIN RE İngiltere
MS FRONTIER RE İngiltere
NÜRNBERGER ALLGEMEİNE VERSİCHERUNGS-AG Almanya
ODYSSEY  Fransa
OMAN RE/OCEAN Umman
QBE RE İngiltere
SAUDI RE Suudi Arabistan
SWISS RE İsviçre
TRUST RE Bahreyn
VHV RE Türkiye
VIG RE Çek Cumhuriyeti
VISIONARY  Malezya

Koasürans, genel anlamıyla sigorta edilen riskin çeşitli taraflar arasında bölüşülmesi demektir. Katılım esaslı sigorta şirketleri yapıları gereği koasürans anlaşmalarında katılım esaslı sigorta şirketleriyle çalışmak durumundadırlar. Ancak katılım esaslı sigorta şirketlerinin sayı ve kapasite olarak gerekli talepleri karşılayamadığı durumlarda, danışma komitelerinin onayıyla, geleneksel sigorta şirketleriyle koasürans anlaşmaları yapılabilmektedir.

Neova Katılım Sigorta’nın koasürans anlaşması yaptığı katılım esaslı sigorta ve geleneksel sigorta şirketleri aşağıdaki şekildedir;

ŞİRKET ADI
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Bereket Sigorta A.Ş.
Türkiye Sigorta A.Ş.
Doğa Sigorta A.Ş.
Allianz Sigorta A.Ş.
Ankara Sigorta A.Ş.
Arex Sigorta
Axa Sigorta A.Ş.
Corpus Sigorta A.Ş.
Dubai Sigorta A.Ş.
Eureko Sigorta A.Ş.
Generali Sigorta A.Ş.
Gulf Sigorta A.Ş.
HDI Sigorta A.Ş.
Quick Sigorta A.Ş.
Sompo Sigorta A.Ş.
Türk P&I Sigorta A.Ş.
Unico Sigorta A.Ş.
Zürich Sigorta A.Ş.