Hakkımızda

Katılım Sigortacılığının Farkları

Katılım Sigorta

Geleneksel Sigorta

Karşılıklı yardımlaşma esasına dayalı bir teberru/bağış sözleşmesidir.

Sigortalıların poliçelerin alıcısı olduğu, bir satın alma sözleşmesidir.

Risk paylaşımı esasına dayanır.

Risk transferi esasına dayanır.

Sigorta şirketi katılımcıların adına sigortacılık faaliyetlerini yürütür ve sigortacı yerine, operatör/işletmen olarak adlandırılır.

Sigortalılar ve şirket arasında birebir bir ilişki mevcuttur.

Katılımcılar risk fonunun da sahibi olduğu için sigortalama riskini üstlenir.

Sigorta şirketi sigortalama riskini üstlenir.

Toplanan katkılar katılımcıların ortak sahipliğinin olduğu risk fonuna aktarılmakta ve operatör tarafından yönetilmektedir.

Ödenen primlerin sahipliği sigorta şirketine aittir.

Risk fonundaki ve pay sahiplerinin fonundaki varlıklar katılım finans ilkelerine uygun yatırım araçlarına yönlendirilir.

Yasal düzenlemelerde belirlenen kurallar dışında herhangi bir sınırlama mevcut değildir.

Mevcut sigortacılık mevzuatına ek olarak Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğe tabidir.

Mevcut sigortacılık mevzuatına tabidir.

Operatör şirket fıkıh alanında uzman üyelerden oluşan danışma komitesinden hizmet alır.

-

Şirketin ve katılımcıların gelirleri ayrı hesaplarda takip edilir.

Şirketin birer bilançosu ve gelir tablosu mevcuttur.

Katkıların katılım reasüransı şirketine devredilmesi gerekmektedir. Ancak katılım reasüransı şirketinin yokluğu durumunda belli şartlarla konvansiyonel reasürans şirketleriyle çalışmasına müsaade edilmiştir.

Primler (ve risk) reasürans şirketine devredilir.