Hakkımızda

Katılım Sigortacılığı Genel İlkeleri

İslami Finans alanında hizmet veren kurum ve kuruluşların istifade etmesi amacıyla standartlar belirleyen kısa adı AAOIFI olan The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions tarafından belirlenmiş olan tekâfül standartlarında Katılım Sigortacılığı Sisteminin temel ilkeleri şu şekilde sıralanmıştır;

  • Yardımlaşma unsurunun/amacının bulunması
  • Primlerin toplandığı prim havuzunun poliçe sahiplerine ait olması, şirkete ait bir mülkiyetin bulunmaması
  • Sermayedara ait varlıkların ve katılımcılardan yani sigortalılardan toplanan primlerin şirket Danışma Komitesi tarafından cevaz verilen faiz dışı piyasa araçlarında (katılım bankaları, sukuk, BIST katılım endeksi, kıymetli metaller, döviz vb) değerlendirilmesi
  • Dinen meşru görülmeyen iktisadi kıymetlere sigorta teminatı verilmemesi ve bu konuda seçici davranılması
  • Fıkıh alanında ihtisas sahibi bir danışma heyetinden hizmet alınması

AAOIFI tekâfül standartları gereğince Neova Katılım Sigorta katılım sigortacılığı prensiplerini özenle uygulamakta, faaliyet gösterdiği branşlardaki bütün operasyon ve anlaşmalarında faizsizlik prensibine azami riayet etmektedir.