HAKKIMIZDA

Danışma Komitesi Üyeleri

Nisan 2018’den itibaren Danışma Komitesi Üyelerimiz

Dr. Mohamed Abdel Razzaq Al-Tabtabai (Başkan)

Dr. Mohamed Abdel Razzaq Al-Tabtabai (Başkan)

ADI SOYADI:
Dr. Mohamed Abdel Razzaq Al-Tabtabai

 

 

 

 

Kuveyt Üniversitesi Şeriat ve İslami Çalışmalar Fakültesi eski dekanıdır. 1996 yılında Riyad İmam Muhammed bin Suud İslam Üniversitesi'nde Yüksek Yargı Enstitüsü'nden doktorasını aldı. Görev aldığı kurumlar;

 • Kuwait Finance House Şeriat Kurulu Başkanı
 • Zekat, Zekat Evi Şeriat Kurulu Üyesi
 • Çağdaş Zekat Meseleleri Dünya Teşkilatı Üyesi
 • Kuveyt Vakıf ve İslam İşleri Bakanlığı üyesi.
 • Kuveyt Üniversitesi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi
 • Kuveyt Kalkınma ve Konut Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı.
 • Finans Merkezi Fonu Şeriat Kurulu Başkanı
 • Menkul Kıymetler Grubu Fonu Şeriat Kurulu Başkanı.

Dr. Anwar Shuaib Al-Salem

Dr. Anwar Shuaib Al-Salem

ADI SOYADI:
Dr. Anwar Shuaib Al-Salem

 

 

 

 

Kuveyt Üniversitesi Şeriat Fakültesinde Fıkıh ve Hukuk Anabilim Dalı başkanıdır ve 1999 yılında  Kahire'deki El Ezher Üniversitesi'nden doktorasını aldı. Görev aldığı kurumlar;

 • Kuwait Finance House Şeriat Kurulu Üyesi
 • Muthanna Yatırım Şirketi Şeriat Kurulu Başkanı

Dr. Mubarak bin Jazza Al-Harbi

Dr. Mubarak bin Jazza Al-Harbi

ADI SOYADI:
Dr. Mubarak bin Jazza Al-Harbi

 

 

 

 

2008'den beri Kuveyt Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk ve Şeriat Politikaları Bölümü başkanıdır. Görev aldığı kurumlar;

 • Şeriat ve İslami Çalışmalar Fakültesi Konseyi Üyesi
 • Kuwait Finance House Fetva ve Şeriat Denetleme Kurulu Üyesi
 • Gulf Investment House Fetva ve Şeriat Denetleme Kurulu Üyesi
 • İslami Mali Yardım Kuruluşunun Fetva Komitesi Üyesi

Halil Gönenç

Halil Gönenç

ADI SOYADI:
Halil Gönenç

 

 

 

 

Özel medrese öğrenimi ile yetişti. Öğrenimi sırasında Sarf, Nahiv, Mantık, Münazara, Belağat, Kelam, Fıkıh Usulü ve Fıkıh, Tefsir Usulü ve Tefsir, Hadis Usulü ve Hadis okudu. Halfeti, Kızıltepe (1959-66), Urfa (1966-76) müftülükleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezinde Fıkıh ve Tefsir hocalığı yaptı. 1992’de Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarıfından kendisine fahri doktorluk payesi verildi.

Doç. Dr. Abdullah Durmuş

Doç. Dr. Abdullah Durmuş

ADI SOYADI:
Doç. Dr. Abdullah Durmuş

 

 

 

 

 

2002 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda danışma kurulu uzmanı olarak iş hayatına başlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler/İslam Hukuku’ndan ‘’Fıkhî açıdan günümüz para mübadelesi işlemleri ‘’ tezi ile 2008 yılında doktorasını almıştır. Üniversitelerde İslam Hukuku ve İslami Finans dersleri vermiştir. Ulusal/Uluslararası dergilerde İslami Finans konularında çok sayıda makaleleri, raporları ve araştırmaları yayınlanmıştır.

Görev aldığı kurumlar;

 • Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
 • Şırnak Üniversitesi Rektörlük Senato Üyeliği
 • Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü/İslam Hukuku Anabilim Dalı, Yrd. Doçent
 • İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinin Temel İslam Bilimleri Bölümü/İslam Hukuku Anabilim Dalı, Doçent

Mehmet ODABAŞI

1975 yılında Sivas'ta doğdu. İlk okul ve İmam – Hatip Lisesini (1993) Sivas'ta bitirdi. Lise'de okurken özel Arapça ve İslami ilimler dersleri aldı. 1993 Yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 1998 yılında buradan mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Şu anda aynı üniversitede İslam Hukuku doktora tez dönemindedir. 1993 yılında Marmara Üniversitesini kazandığı dönemden itibaren Nurettin Can hocadan Arapça ve İslami ilimler okudu. İmam Serahsi'nin Mebsut adlı eseri ile İthafü'l-kârî bihtisâri Fethi'l-bari adlı eserin tercüme heyetinde bulundu. Son olarak Doç. Dr. İ. Emin Aktepe ile birlikte AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) adlı kuruluşa bağlı Fıkıh Kurulu'nun yayınladığı "el-Meâyîrü'ş-Şer'iyye" adlı eseri "Faizsiz Bankacılık Standartları" adıyla Türkçe'ye çevirdi.

 

LİSANS

1993-1998 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

YÜKSEK LİSANS

2002-2005 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – İslam Hukuku Bilim Dalı
Tez Konusu: "Amelü Ehli'l-Medine Anlayışının İmam Malik'in Fıkıh Doktrinine Etkileri"
THE THEORY OF MADINAN AMAL AND İTS EFFECTS ON THE JURISPRUDENCE OF AL-IMAM MALIK
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahrettin ATAR

DOKTORA (Devam Ediyor)

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – İslam Hukuku Bilim Dalı - 2005
Tez Konusu: "BİR MENKUL KIYMET TÜRÜ OLARAK SUKÛKU'L-İCÂRE VE İSLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"
"SUKUK AL-IJARAH AS A TYPE OF SECURITIES AND ITS EVALUATION ACCORDING TO ISLAMIC LAW"
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rahmi Yaran

BAZI ESERLERİ

1. "Faizsiz Bankacılık Standartları", AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), el-Meâyîrü'ş-Şer'iyye (Tercüme, İsak Emin Aktepe ile birlikte.), TKBB Yayınları, İstanbul 2012.
2. Mebsut (İmam Serahsi), (Tercüme-Kurul), Gümüşev Yayınları, İstanbul, 2008.
3. Muhtasar Fethu'l-Bâri (Buhari Şerhi), (Tercüme-Kurul), Polen Yay., İstanbul 2006.
4. Sufiyye Adabı (Muhammed b. Abdullah el-Hani), (Tercüme), Mavi Yay, İstanbul 2002.
5. Dünyanın Aldatmasından Korunmak (İmam Gazali), (Tercüme), Polen Yay., İstanbul 2005.
6. Ulema-i Sufiyye, (Tercüme), Mavi Yay., İstanbul
7. Eşinizin Kalbine Giden Yol, (Tercüme), Polen Yayınları, İstanbul, 2009.
8. Hakikati Arayanlara Kılavuz (Haris el-Muhasibi), (Tercüme), Mavi Yay., İstanbul 2001.

 

2009-2018 Dönemi Danışma Kurulu Üyelerimiz

Doç. Dr. Anwar Shuaib ABDULSALAM

Doç. Dr. Anwar Shuaib ABDULSALAM

ADI SOYADI:
Doç. Dr. Anwar Shuaib ABDULSALAM

 

ÖĞRENİM DURUMU:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Yüksek Lisans

Fıkıh / Fıkıh Usulü

Ezher Üniversitesi / Kahire

1996

Doktora

Fıkıh / Fıkıh Usulü

Ezher Üniversitesi / Kahire

1999

Doçentlik

Fıkıh / Fıkıh Usulü

Kuveyt Üniversitesi / Kuveyt

 

Yüksek Lisans Tezi:

“İslam Hukukunda Tartışmalı Delillerin Tarihî Gelişimi ve Kuralları – Şer’u Men Kablenâ’nın (İslam’dan Önceki Şeriatların) Kaynak Değeri”,
Ezher Üniversitesi, 1996.

Doktora Tezi:

“Fıkıh Usülü Kavramlarının Doğuşu, Gelişmesi ve Kuralları”,Ezher Üniversitesi, 1999.

HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN

UNVANI VE ADRESİ: Kuveyt Üniversitesi – Şeriat Fakültesi, PK. 17438 Halidiyye / Kuveyt
MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI: Fıkıh ve Fıkıh Usulü Bölümü Başkanı

Dr. İsmail HALİTOĞLU

Dr. İsmail HALİTOĞLU

ADI SOYADI:
Dr. İsmail HALİTOĞLU

 

 

 

 

 

ÖĞRENİM DURUMU:

Doktora

Tarihi

17/04/2007

Diplomayı Veren Üniversite

Bursa Uludağ Üniversitesi

Fakülte

İlahiyat

Bölüm

İslam Hukuku

Tezin Adı

“Ahkâmü’s-sûk li Yahyâ İbn Ömer el-Endelüsî – Tahkik”

Master

Tarihi

29.07.2002

Diplomayı Veren Üniversite

Marmara Üniversitesi-İstanbul

Fakülte

İlahiyat

Bölüm

Hadis

Tezin Adı

İmam Malik’in Muvatta Adlı Eserine Giriş

Lisans

Mezuniyet Tarihi

11/07/1995

Diplomayı Veren Üniversite

Medine İslam Üniversitesi

Fakülte

İslam Hukuku

Bölüm

Fıkıh ve Fıkıh Usulü

Öğretmenlik Yeterlilik Belgesi

Tarihi

28.09.1988

Belgeyi Veren Kurum

Cezayir Eğitim ve Öğretim Bakanlığı

Enstitü

Teknoloji Enstitüsü

Bölüm

Teknoloji Eğitimi (Fizik)

Faizsiz Bankacılık Murakıplığı ve Danışmanlığı Diploması (CSAA)

Tarih

26.05.2010

Belgeyi Veren Kurum

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) (AAOIFI)

Eğitimler ve Katıldığı Konferanslar

Adı

Tarihi

Düzenleyen

İslami Bankacılık ve Finansman Konferansı

14.12.2009 – 15.12.2009

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) ve Dünya Bankası (The World Bank)

Faizsiz Bankacılık Murakıplığı ve Danışmanlığı Eğitimi

16.12.2009 – 19.12.2009

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)

Faizsiz Finans Kuruluşları Kurulu Danışma Kurulu 9. Konferansı

26.05.2010 – 27.05.2010

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

İslami Bankacılık ve Finansman Konferansı

01.12.2010 – 02.12.2010

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) ve Dünya Bankası (The World Bank)

Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı III

10-12 Aralık 2010

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı (Afyonkarahisar)

Uluslararası “İslam İktisadı: Realiteler ve Beklentiler” Sempozyumu

23-24 Şubat 2011

İktisat, Ticaret ve İşletme Bilimleri Enstitüsü, Gardaye Üniversitesi, Cezayir

Doha ikinci İslam ekonomi konferansı 2011

10 Ekim 2011

Beytu El-Maşura, Doha/Katar

İslam ekonomi kurumları ile ilgili dördüncü Fıkıh Konferans

21-22 Aralık 2011

Şura / Kuveyt

Albaraka 33. Dönem Toplantısı

25-26/07/2012

Albaraka Grubu / Cidde

Uluslar Arası Sempozyum ‘‘İslamî Sukuk: Bugünü Ve Geleceği’’

25-26 NİSAN 2013

Marmara Üniversitesi İstanbul

Albaraka 34. Dönem Toplantısı

16-17 Temmuz 2013

Albaraka Grubu / Cidde

İslami Bankacılık ve Finansman Konferansı

21-22 Kasım 2013

Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurulu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) ve Dünya Bankası (The World Bank)

İslam Fıkıh Akademisi 21. Oturumu

23-24 Kasım 2013

İslam Fıkıh Akademisi

Libya’nın Cumhuriyet Bankası

01 Aralık 2013

 

İslam ekonomi kurumları ile ilgili dördüncü Fıkıh Konferans

17-18 Aralık 2013

Şura / Kuveyt

Yayınlanmış Araştırma ve Makaleleri

Adı

Yayınlandığı Dergi

Yayın Yılı ve Sayısı

el-Venşerîsî ve el-Mi'yâr Adlı Eseri

Fıkıh Araştırmaları Dergisi - Konya

2006 - 08

Muvatta'daki Hadis Istılahları

Hadis Tetkikleri Dergisi

2007 - 01

İmam Malik'in Muvatta'daki Fıkıh Yöntemi

Fıkıh Araştırmaları Dergisi - Konya

2007 - 09

İmam Malik'in Muvatta'daki Usulü

Fıkıh Araştırmaları Dergisi - Konya

2008 - 12

İslamî Bankaların Sunduğu Bankacılık Hizmetleri

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Konya

2010-12

Kitâbu Ahkâmi's-sûk, Yahya b. Ömer
(Edisyon Kritik)

(İSAM) İslam Araştırmaları Merkezi

2011

İslamî Bankaların Sunduğu Bankacılık Hizmetleri

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Konya

Ekim 2010-16

Malî Konular ile İlgili Fıkhî Kâide ve Dâbıtlar

http://iefpedia.com/arab/?p=25065
İslam İktisadı ve Finans Ansiklopedisi

01.03.2011

Türkiye'de İslami Bankacılık tecrübesi.

Doha ikinci İslam ekonomi konferansı 2011

2011 Doha/Katar

Menkul kıymetlerin ihracı ve ikincil piyasalarda tedavülü (Hisse Senetleri, Sukuk ve Yatırım Fonu Katılım Belgeleri)

ULUSLAR ARASI SEMPOZYUM İSLAMÎ SUKUK: BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

Marmara Üniversitesi
25-26/04/2013

VI. Yayına Hazır Araştırma ve Makaleleri

 • Tekafül Sigortası ve Türkiye Tecrübesi
 • Finansal İşlemlerin İslam Hukuku'ndaki Temelleri

Mehmet ODABAŞI

1975 yılında Sivas'ta doğdu. İlk okul ve İmam – Hatip Lisesini (1993) Sivas'ta bitirdi. Lise'de okurken özel Arapça ve İslami ilimler dersleri aldı. 1993 Yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 1998 yılında buradan mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Şu anda aynı üniversitede İslam Hukuku doktora tez dönemindedir. 1993 yılında Marmara Üniversitesini kazandığı dönemden itibaren Nurettin Can hocadan Arapça ve İslami ilimler okudu. İmam Serahsi'nin Mebsut adlı eseri ile İthafü'l-kârî bihtisâri Fethi'l-bari adlı eserin tercüme heyetinde bulundu. Son olarak Doç. Dr. İ. Emin Aktepe ile birlikte AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) adlı kuruluşa bağlı Fıkıh Kurulu'nun yayınladığı "el-Meâyîrü'ş-Şer'iyye" adlı eseri "Faizsiz Bankacılık Standartları" adıyla Türkçe'ye çevirdi.

 

LİSANS

1993-1998 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

YÜKSEK LİSANS

2002-2005 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – İslam Hukuku Bilim Dalı
Tez Konusu: "Amelü Ehli'l-Medine Anlayışının İmam Malik'in Fıkıh Doktrinine Etkileri"
THE THEORY OF MADINAN AMAL AND İTS EFFECTS ON THE JURISPRUDENCE OF AL-IMAM MALIK
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fahrettin ATAR

DOKTORA (Devam Ediyor)

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – İslam Hukuku Bilim Dalı - 2005
Tez Konusu: "BİR MENKUL KIYMET TÜRÜ OLARAK SUKÛKU'L-İCÂRE VE İSLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"
"SUKUK AL-IJARAH AS A TYPE OF SECURITIES AND ITS EVALUATION ACCORDING TO ISLAMIC LAW"
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rahmi Yaran

BAZI ESERLERİ

1. "Faizsiz Bankacılık Standartları", AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), el-Meâyîrü'ş-Şer'iyye (Tercüme, İsak Emin Aktepe ile birlikte.), TKBB Yayınları, İstanbul 2012.
2. Mebsut (İmam Serahsi), (Tercüme-Kurul), Gümüşev Yayınları, İstanbul, 2008.
3. Muhtasar Fethu'l-Bâri (Buhari Şerhi), (Tercüme-Kurul), Polen Yay., İstanbul 2006.
4. Sufiyye Adabı (Muhammed b. Abdullah el-Hani), (Tercüme), Mavi Yay, İstanbul 2002.
5. Dünyanın Aldatmasından Korunmak (İmam Gazali), (Tercüme), Polen Yay., İstanbul 2005.
6. Ulema-i Sufiyye, (Tercüme), Mavi Yay., İstanbul
7. Eşinizin Kalbine Giden Yol, (Tercüme), Polen Yayınları, İstanbul, 2009.
8. Hakikati Arayanlara Kılavuz (Haris el-Muhasibi), (Tercüme), Mavi Yay., İstanbul 2001.