Hakkımızda

Danışma Komitesi Üyeleri

Prof. Dr. M. Abdurrezzak TABTABAEI (Başkan)

Dr. Mohamed Abdel Razzaq Al-Tabtabai (Başkan)

 

 

 

 

 

 

Kuveyt Üniversitesi Şeriat ve İslami Çalışmalar Fakültesi eski dekanıdır. 1996 yılında Riyad İmam Muhammed bin Suud İslam Üniversitesi'nde Yüksek Yargı Enstitüsü'nden doktorasını aldı.

Görev aldığı kurumlar;

 • Kuwait Finance House Şeriat Kurulu Başkanı
 • Zekat, Zekat Evi Şeriat Kurulu Üyesi
 • Çağdaş Zekat Meseleleri Dünya Teşkilatı Üyesi
 • Kuveyt Vakıf ve İslam İşleri Bakanlığı üyesi.
 • Kuveyt Üniversitesi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi
 • Kuveyt Kalkınma ve Konut Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı.
 • Finans Merkezi Fonu Şeriat Kurulu Başkanı
 • Menkul Kıymetler Grubu Fonu Şeriat Kurulu Başkanı.

Prof. Dr. Abdullah Durmuş (Başkan Vekili)

Doç. Dr. Abdullah Durmuş

 

 

 

 

 

 

 

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yapan Durmuş, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Hukuku Ana Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Hukuku ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dallarında öğretim üyeliği yapmıştır. Şu an Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü’nde öğretim üyesi ve İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çalışmaları İslam İktisadı ve Finansı ile İslam Muamelat Hukukunun çeşitli meseleleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Serahsî ’nin, el-Mebsût ve el-Adevi ’nin, Muhtasar Fethu’l-Bârî li İbn Hacer el-Askalânî adlı klasik eserlerin çeviri heyetinde bulunarak bu kitapların çeşitli bölümlerini Arapçadan Türkçeye kazandırmıştır.

Durmuş, şirketimizdeki görevinin yanında Kuveyt Türk Katılım Bankası ve KT Portföy Danışma Komitesi Üyeliği görevini yürütmektedir.

Eserleri;

 • Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri (İstanbul, 2009)
 • İlk Dönem Hanefî Usulcülerinden Debûsî’ye Göre Naslar Dışındaki Şer’î Deliller (İstanbul 2009)
 • İslam Hukuku Açısından Yatırım Fonları (İstanbul 2016)

Mehmet ODABAŞI (Üye)

Mehmet ODABAŞI

 

 

 

 

 

 

1975 Sivas doğumlu olan Mehmet Odabaşı, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden İslam Hukuku Bilim dalında 2005 yüksek lisans derecesi aldı. Şu anda aynı üniversitede İslam Hukuku alanında Doktora tez çalışmalarını sürdüren Odabaşı, 2004-2016 yılları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Danışma Kurulu’nda çeşitli kademelerde görev aldı. 2016 yılında ise Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin Danışma Kurulu Üyeliği’ne atandı. Odabaşı, şirketimizdeki görevinin yanında halihazırda KT Bank, KT Portföy ve Katılım Emeklilik şirketlerinin Danışma Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

1993 yılında Marmara Üniversitesini kazandığı dönemden itibaren merhum Nurettin CAN Hocadan Arapça ve İslami ilimler okuyan Odabaşı, İmam Serahsi ’nin Mebsut adlı eseri ile İthafü’l-kârî Bihtisâri Fethi’l-bari adlı eserin tercüme heyetinde bulundu. Son olarak BDDK’nın destekleyen kurum, TKBB’nin proje sponsoru ve İstanbul Zaim Üniversitesi’nin tercüme kurumu olarak yer aldığı AAOIFI tarafından yayımlanan “el-Meâyîrü’ş-Şer’iyye” adlı eserin “Faizsiz Finans Standartları” adıyla Türkçe’ye kazandırılmasını sağlayan projeye eserin yarısını tercüme ederek katkı sağladı.

Üç çocuk babası olan Odabaşı, faizsiz bankacılık ve sigortacılık alanındaki bilimsel ve uygulamalı çalışmalarına devam etmektedir.

Yunus HUYUT (Üye)

Yunus HUYUT

 

 

 

 

 

 

 

1984 doğumlu olan Yunus Huyut, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Kariyer hayatına 2008 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’de İç Denetçi Yrd. olarak başlayan Huyut, 2018 yılına kadar bankanın İç Kontrol Başkanlığı’nda çeşitli pozisyonlarda görevler almıştır. 2018 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’ye İç Kontrol Başkan Yrd. olarak atanmış ve halen bu görevine devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Huyut, SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) unvanına sahiptir. Aynı zamanda CICP (Certified Internal Control Professional), Sermaye Piyasası Düzey-3 Lisansı, SPL-Türev Araçlar Lisansı, SPL-Kredi Derecelendirme Lisansı ve SPL-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.