Bizden Haberler

SİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin mükellefi olduğu bir Gider Vergisidir.

SİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR

Levent ORUÇ Neova Sigorta, Genel Müdür Yrd./CFO Yunus Emre GÜRBÜZ

Neova Sigorta, İç Denetim Müdürü, İstanbul Üniv. SBE, Doktora Öğrencisi

ÖZET
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin mükellefi olduğu bir Gider Vergisidir. Yazımızda bu mükelleflerden sigorta şirketlerinin BSMV ile ilgili güncel uygulamalarında karşılaştıkları dört farklı durumu, yürürlükteki kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve sigorta sektörü uygulamalar çerçevesinde farklı bakış açıları ile değerlendirilmeye çalışacağız. Bu konulardan ilk ikisi, zorunlu deprem sigortası çerçevesinde DASK Kurumundan ve Motorlu Taşıtlar Bürosu yönetimindeki Yeşil Kart Reasürans Havuzu Retrosesyon Paylarıyla ilgili alınan komisyon gelirlerinin BSMV'ye tabi olup-olmadığıdır. Aynı şekilde, TL yerine döviz cinsinden düzenlenen poliçelerde taksitlerin tahsilinde ortaya çıkacak kur farklarının BSMV karşısındaki durumu ile kamuoyunda mortgage olarak bilinen kredilendirme sistemi içerisinde düzenlenecek sigorta poliçeleri için BSMV istisnası söz konusu mu, sorularının cevabı aranacaktır. Anahtar Kelimeler: BSMV, Komisyon, Yeşil Kart, Dövizli Poliçe, Konut Finansman


I. GİRİŞ

II. YASAL DURUM
  1. BSMV'de Matrah ve Vergiyi Doğuran Olay:
  1.1. Matrah:
  1.2. Vergiyi Doğuran Olay:

III. SİGORTA ŞİRKETLERİNİN, DASK KURUMU'NDAN ALDIĞI KOMİSYON GELİRLERİ VE YEŞİL KART REASÜRANS HAVUZUN'DAN ALDIKLARI PAY GELİRLERİNİN BSMV KARŞISINDAKİ DURUMU
  1. DASK Kurumu'ndan Alınan Komisyon Gelirleri:
  2. Yeşil Kart Reasürans Havuzu Retrosesyon Payları:

IV. DÖVİZLİ SİGORTA POLİÇELERİNİN BSMV KARŞISINDAKİ DURUMU
  a. Kur Farkı Zeyli: Kambiyo Kârı İşlemi:
  b. Kambiyo Kârı İşlemi:
  V. MORTGAGE KAPSAMINDA DÜZENLENEN SİGORTA POLİÇELERİNİN BSMV KARŞISINDAKİ DURUMU

VI. SONUÇ
KAYNAKÇA

Makalenin tamamına, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi'nin 2010 Ağustos, 80 inci sayısından ulaşabilirsiniz.