Hakkımızda

Bakiye İadesi

Katılım Sigortacılığı sisteminde toplanan primler teberru (bağış) mahiyetinde kabul edilmekte olup toplanan bu tutarlar risk fonunda biriktirilmektedir. Bakiye İadesi; dönem sonunda, fondan o dönemdeki sigortacılıkla ilgili masraf ve giderler (hasar ödemeleri vb) düşüldükten sonra, artı bakiye kalması halinde bu tutarın o dönem katılımcılarına katılım paylarına göre belirli matematiksel hesaplamalara istinaden dağıtılmasıdır. Bakiye iadesi Katılım Sigortacılığı ilkelerinden biri olmayıp, her döneme özel şartlar dikkate alınarak işlemler yapılmaktadır.

Bakiye iadesiyle alakalı teferruatlı bilgi için lütfen tıklayınız.

Neova Katılım Sigorta, dönem sonlarında risk fonunda biriken pozitif bakiyeleri AAOIFI standartları gereğince tamamen veya kısmen risk fonunda tutma, hayır işlerinde sarf etme veya ilgili dönem fona pozitif katkı yapan katılımcılar arasında katkıları nispetinde nakden paylaştırma yollarından birini veya birkaçını birden uygulamaktadır.

Yıllar itibariyle bakiye uygulamalarımız aşağıdadır;

BAKİYENİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ ALANLAR

 

Toplam Bakiye

Bakiye İadesi

İçin Ayrılan

Bağış

Bağış Yapılan Kurum

2010

- 9.771.304

 

 

 

2011

- 7.391.079

 

 

 

2012

5.575.303

 

 

 

2013

19.759.027

 

 

 

2014

8.201.758

292.045

500.000

Soma maden faciası mağdurları

2015

5.028.791

 

500.000

Soma maden faciası mağdurları

2016

65.680.769

5.000.000

 

 

2017

43.484.430

5.000.000

 

 

2018

8.449.514

5.000.000

 

 

2019

- 59.620.929

5.000.000