Hakkımızda

Bakiye İadesi

Bakiye İadesi; belirli bir dönem sonunda, müşteri havuzundan o dönemdeki sigortacılıkla ilgili masraf ve giderler (hasar ödemeleri, vergiler, vb.) düşüldükten sonra artı bakiye kalması halinde bakiyenin o dönem katılımcılarına katılım paylarına göre belirli matematiksel hesaplamalara istinaden dağıtılmasıdır. Bakiye iadesi Katılım Sigortacılığı ilkelerinden biri olmayıp, her döneme özel şartlar dikkate alınarak işlemler yapılmaktadır.

Dönem sonunda müşteri havuzunda artı bir bakiye kalması durumunda bu bakiye;

  • İhtiyat olarak müşteri havuzunda tutulabilir,
  • Bağış yapılabilir,
  • İlgili dönemde fona katkıda bulunan her katılımcının katılımı nispetinde, şirketin belirleyeceği prensip ve hesaplamalar doğrultusunda katılımcılara iade edebilir.