HAKKIMIZDA

Bakiye İadesi

Katılım Sigortacılığı sisteminde toplanan primler teberru (bağış) mahiyetinde kabul edilmekte olup toplanan bu tutarlar risk fonunda biriktirilmektedir. Bakiye İadesi; dönem sonunda, fondan o dönemdeki sigortacılıkla ilgili masraf ve giderler (hasar ödemeleri vb) düşüldükten sonra, artı bakiye kalması halinde bu tutarın o dönem katılımcılarına katılım paylarına göre belirli matematiksel hesaplamalara istinaden dağıtılmasıdır. Bakiye iadesi Katılım Sigortacılığı ilkelerinden biri olmayıp, her döneme özel şartlar dikkate alınarak işlemler yapılmaktadır.

Bakiye iadesiyle alakalı teferruatlı bilgi için lütfen tıklayınız.

Neova Sigorta, dönem sonlarında risk fonunda biriken pozitif bakiyeleri AAOIFI standartları gereğince tamamen veya kısmen risk fonunda tutma, hayır işlerinde sarf etme veya ilgili dönem fona pozitif katkı yapan katılımcılar arasında katkıları nispetinde nakden paylaştırma yollarından birini veya birkaçını birden uygulamaktadır.

Yıllar itibariyle bakiye uygulamalarımız aşağıdadır;

BAKİYENİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ ALANLAR

 

Toplam Bakiye

Katılımcılara
Dağıtılan

Bağış

Bağış Yapılan Kurum

Fona İade

Karz Geri Ödemesi

2010

-9.270.623

 

 

 

 

-9.270.623

2011

-6.775.078

 

 

 

 

-6.775.078

2012

4.475.931

 

 

 

4.475.931

 

2013

18.709.577

 

 

 

18.709.577

 

2014

6.813.998

292.045

500.000

Soma maden faciası mağdurları

6.021.953

 

2015

4.255.521

 

 

 

4.255.521

 

2016

63.727.279

5.000.000

 

 

58.727.279

 

2017

21.900.810

5.000.000

 

 

16.900.810

 

2018

4.467.045

5.000.000

 

 

-532.955

 

2019

-34.047.124

5.000.000

 

 

-39.047.124