BİREYSEL ÜRÜNLER

Tam Katılım Sağlık Sigortası

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile başınıza gelebilecek beklenmedik bir sağlık problemi veya geçirdiğiniz bir kaza sonucunda fark ücreti ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Neden Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sahibi Olmalıyım?

Herhangi bir sağlık problemi veya geçirdiğiniz bir kaza sonucunda ayakta ya da yatarak alacağınız sağlık hizmetleri karşılığında ödeyeceğiniz fark ücretini teminat altına alıyoruz.

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortam neleri karşılar?

Poliçede seçilen Yatarak veya Yatarak&Ayakta ürün planlarına göre aşağıdaki teminatlar kapsam dahilindedir.

Yatarak Tedavi

 • Cerrahi Yatış
 • Dahili Yatış
 • Yoğun Bakım
 • Küçük Müdahaleler
 • Operatör Doktor Masrafları
 • Oda Yemek
 • Refakatçi
 • Acil Durum Yatarak Tedavi Giderleri
 • Ameliyat Malzemesi
 • Diyaliz
 • Koroner Anjiyografi
 • Evde Bakım

Ayakta Tedavi

 • Doktor Muayene
 • Tahlil - Röntgen
 • Endoskopik İşlemler
 • Acil Durum Ayakta Tedavi Giderleri
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Kara Ambulansı

Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri acil durumlarda 0212 700 17 40‘ ı arayarak Kara Ambulansı hizmetimizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.

Vergi Avantajım Ne Olur?

Ücretli çalışansanız; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için ödediğiniz primlerin tamamını, aylık brüt ücretin 'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz. 
Serbest meslek sahibiyseniz; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için ödediğiniz primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirin 'ini ve brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz.

Nasıl Başvururum?

Bugün Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan faydalanabilmek için size en yakın Neova Katılım Sigorta acentelerine başvurmanız yeterlidir.

Nasıl Ödeme Yaparım?

Katkı primi ödemelerinizi kredi kartınızla gerçekleştirebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında alınan ek (ilave) ücretlerin teminat altına alındığı bir Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünüdür.

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Neova Katılım Sigorta’nın anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarından sağlık hizmeti alması sırasında oluşabilecek ilave ücretler Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Özel Şartları kapsamında teminat altına alınmıştır.

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hangi teminatları içerir?

Neova Katılım Sigorta’nın anlaşmalı olduğu (sırasıyla SGK anlaşmalı Kurumda, SGK anlaşmalı Branşta ve SGK anlaşmalı Hekimde) kurumlarda geçerli olan limitsiz yatarak tedavi teminatı ve yılda 8 defalık hak içeren Ayakta Tedavi teminatı içerir. Ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere Kara Ambulansı hizmeti de sunulmaktadır.

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan kimler faydalanabilir?

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki genel sağlık sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu kişiler faydalanabilir.

Neova Katılım Sigorta A.Ş. tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, T.C. sınırları dâhilinde ikamet eden kişiler sigortaya kabul edilirler. Bu sigorta, 15 günden büyük ve 59 yaşından küçük kişileri teminat altına alır.

15 günden büyük ve 18 yaşından küçük çocuklar tek başına sigortalanmamakla birlikte bu yaş aralığındaki çocuklar en az bir ebeveynle birlikte sigortalanabilir.

Talep edilmesi durumunda, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu evlenmemiş çocukları SGK kabul kriterleri baz alınarak sigorta teminatına dâhil edilebilirler.

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigorta’sını istediğim zaman iptal edebilir miyim?

Evet, poliçenizi istediğiniz zaman iptal ettirebilirsiniz. Poliçeniz gün hesaplaması ile iptal edilecek olup, poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçen süre ve varsa ödenen toplam tazminat tutarı dikkate alınarak prim iade tutarınız belirlenecektir. İptal koşulları poliçe ekinde iletilen Poliçe Özel Şartları’nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

SGK’da bakmakla yükümlü olduğum tüm aile bireyleri sağlık hizmeti alıyor, Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortamdan da bakmakla yükümlü olduğum tüm aile bireylerim faydalanabilir mi?

Tüm aile bireylerinizin Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından faydalanması için ayrı ayrı ya da aile poliçenizle birlikte sigortalanması gerekir. Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigorta kapsamında her bireyin primi ayrı ayrı hesaplanır / ödenir.

Geçmişte tedavi olduğumu ya da hala tedavisi devam eden rahatsızlıklarımı kapsam dahiline alıyor musunuz?

Poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan hastalıklara ilişkin tedavi giderleri poliçe kapsamı dışında kalmaktadır.

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda ömür boyu yenileme garantisi sunuluyor mu?

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında şu aşamada ömür boyu yenileme garantisi hakkı verilmiyor.

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı sigorta süresi bitince yenileyebilir miyim, yenilersem hasarsızlık indirimi/sürprimi var mı?

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yenilenebilir fakat hasarsızlık indirimi/sürprimi uygulanmamaktadır.

Ailemi sigortalarsam herhangi bir indirim uygulayacak mısınız?

Aile indirimimiz bu üründe bulunmamaktadır.

Poliçe süresi nedir?

Poliçenin geçerlilik süresi poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl olup poliçe başlangıç tarihinde saat 12.00’de kullanıma açılır, yine poliçe bitiş tarihinde saat 12.00’de kullanıma kapatılır.

Tedavi faturamı kendim ödeyip Neova Katılım Sigorta’ya gönderirsem bana geri ödeme yapar mısınız?

Hayır, geri ödeme işlemi bu poliçede yapılamamaktadır. Poliçe teminatları sadece anlaşmalı kurumlarda geçerlidir.

Doktorun önerdiği/yazdığı ilaçları ödüyor musunuz?

Hayır. Bu poliçe kapsamında ilaç teminatı olmadığı için ilaçlarınızı SGK üzerinden temin edebilirsiniz.

Ödediğim poliçe primlerim için makbuz veriyor musunuz, bu poliçe ile vergi indiriminden faydalanabiliyor muyum?

Evet, prim ödemeleriniz karşılığında makbuz alabiliyor ve bu makbuzla birlikte gelir vergisi indiriminden yararlanabiliyorsunuz.

Estetik Cerrahi, Kozmetik veya diyetisyen giderlerimizi karşılıyor musunuz?

Her türlü estetik ve plastik cerrahi ameliyatları (burun küçültme, rinoplasti, yağ aldırma, meme küçültme vb.), estetik amaçlı her türlü girişim, estetik amaçlı aşı, enjeksiyon ve tedaviler; terleme tedavisi, jinekomasti; poliçe öncesi dönemde ortaya çıkmış düşme, travma, çarpma, yanık ya da hastalık sonucu gerekli olabilecek her çeşit estetik ve plastik operasyonlar karşılanmıyor. Teminat dışı kalan halleri poliçe özel şartlarında inceleyebilirsiniz.

Poliçede bekleme süresi var mı?

Bazı hastalık ve komplikasyonlar ile ilgili müdahale ve yatarak tedavi giderleri, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta başlangıç tarihinden itibaren 3 AY süre ile bazı rahatsızlıklarda da 3 YIL beklemesi süresi uygulanıyor. Bu hastalıkları poliçe özel şartlarından takip edebilirsiniz.

Poliçemi yurtdışında da kullanabilir miyim?

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yurtdışı tedavi teminatı içermediği için yurtdışında kullanılamamaktadır.

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası konusunda SUT ifadesini duyuyorum. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) nedir?

Devletin sağlık ile ilgili sosyal politikalarının uygulamasına imkan veren, fiyatlandıran, düzenleyen ve diğer tüm uygulama detaylarını içeren mevzuat tebliğidir. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Kanun ve “Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir.

Hastaneye başvuran hastaların dosyalarına işlenen bütün hizmet ve yapılan işlemler bu listede tanımlıdır. Bu listede tüm hizmet ve malzemelerin fiyatları ve hangi şartlarda hastalara uygulanabileceği ile ilgili kurallar mevcuttur. Bu kurallar neticesinde hastaların hastaneye başvurduklarında oluşturulan dosyaları hastane tarafından SGK’ ya fatura edilir. Bu fatura işleminde de SUT listesinde ki bütün kurallar uygulanır ve SGK da hastaneye bu kurallar neticesinde SUT listesinde belirlenmiş olan fiyatlar çerçevesinde ödeme yapar.

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesinde doğum teminatı da var mı?

Doğum teminatı sunulmamaktadır.

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda günlük muayene sınırı olacak mı?

Katılım Tamamlayıcı Sağlık sigortanızda günlük bir sınır bulunmamaktadır. Poliçenizi yaptırdıktan sonra bir yıl boyunca toplam 8 muayene hakkınız mevcuttur. Dikkat edilmesi gereken konu; muayeneden sonra kontrol için randevu almış iseniz, kontrol süresi(10 gün) dolmadan kontrole gitmeniz gerekir. Kontrol muayenesi haktan düşmemektedir. Kontrol süresini kaçırırsanız tekrar muayene kaydı açılır ve hakkınızdan düşülür.

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda yapılan muayene sonucunda doktor farklı bir branş hekimine daha yönlendirirse ikinci işlem olarak değerlendirilir mi?

Evet, muayeneniz sonrasında doktorunuzun farklı bir branş doktoruna yönlendirmesi durumunda ikinci işlem olarak değerlendirmeye alınmaktadır.

Cumartesi günleri provizyon saat sınırlaması var mıdır? Resmi tatil ve Pazar günleri poliçem kapsamında nasıl hizmet alabilirim?

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda 7 gün 24 saat provizyon hizmeti verilmektedir. Resmi tatiller de hizmet kapsamındadır.

Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası genel şartları için tıklayınız.