BİREYSEL ÜRÜNLER

NeoKritik Güvence Sigortası

NeoKritik Güvence Sigortası nedir?

Kritik hastalıklara karşı finansal destek sağlayan sigorta türüdür. Poliçe özel şartlarında belirtilen hastalıkların ortaya çıkması halinde, ödenecek olan tazminatla hastalık sürecinde finansal güvence sağlar. NeoKritik Güvence poliçesi sahibi sigortalılarımız, poliçede belirtilen teminatlar dışında NeoAvantaj Paketinden de yararlanabilir.

Hangi kritik hastalıkları kapsar?

Kanser, İnme, Organ Nakli, Koroner by-pass cerrahisi, Kalp Krizi, Kalp kapakçığı değişimi, Beyin kanaması, Böbrek Yetmezliği, Multıple Skleroz (MS), Kol ve bacak kaybı, hastalık ve durumların yaşanması durumunda poliçede özel şartları çerçevesinde, seçilecek olan teminat tutarı kadar tazminat ödemesi yapılır.

NeoKritik Aventaj Paketi içeriği nedir?

Kanser tanısı alan sigortalılarımız için poliçe süresi içinde 1 defa Ücretsiz Prof Dr Muayenesi, Ücretsiz PET-CT çekimi, Özel anlaşmalı kurumlarda %50’ya varan MR, BT, Kemoterapi, Radyoterapi indirimleri, Acil durumlarda en yakın sağlık kurumuna Ambulans ile nakil ve sigortalılarımızın ihtiyaç duyması halinde, telefonla 7/24 tıbbi danışmanlık desteği verilmektedir.

NeoKriritk Güvence Sigortasından kimler yararlanabilir?

Bu sigortaya sahip olma yaşı 18-55 yaş arası olup 60 yaşına kadar yenileme yapılabilir.

Kritik hastalıklar sigortasının fiyatı nedir?

Yaş ve seçilen plana göre farklılıklar göstermektedir. Teklif ve poliçe şartları hakkında detaylı bilgi ve teklif almak için buraya tıklayabilirsiniz.

NeoKritik Güvence Sigortasında vergi avantajı var mı?

  • Bordrolu Sigorta Ettirenlerin; sağlık sigorta poliçesi primlerinin toplamını, brüt ücretin %15'ini ve yıllık asgari ücret tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından düşülür.
  • Beyannameye tabi Gelir Vergisi mükellefi Sigorta Ettiren; sağlık sigorta poliçesi primlerinin toplamını, elde edilen yıllık gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından ödenen primle ilgili belgeyi Gelir Vergisi Beyannamesi'nde belirterek düşer.