BİREYSEL ÜRÜNLER

İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) Sigortası

Araç sahipleri olarak üçüncü şahıslara verilebilecek olası zararlar sonucunda ortaya çıkan yüksek bedelli maddi/manevi yükümlülüklerden İMM Poliçesi ile kurtuluyorsunuz.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası, aracın kullanılmasından doğan maddi/hukuki sorumluluğu, Trafik Sigortası limitleri ile varsa Kasko Sigortası kapsamında yer alan, İhtiyari Mali Sorumluluk teminatı limitlerinin üzerinde kalan kısmını tazmin eder. Üstelik manevi tazminat talepleri de teminata dahildir.

İMM Sigortası yaptırmanız için Kasko Poliçesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Trafik Sigortanızın olması yeterlidir. Trafik Sigortanız Neova Katılım Sigorta'dan olmasa bile İMM Sigortasını Neova'dan alabilirsiniz.

İMM Sigortası'nda 3 Milyon TL (Maddi: 3 Milyon TL, Manevi: 3 Milyon TL), 10 Milyon TL (Maddi: 10 Milyon TL, Manevi: 10 Milyon TL) ve Sınırsız (Maddi: Limitsiz, Manevi: Limitsiz) olmak üzere üç farklı paket mevcuttur. 

Ek olarak İMM Sigortası'nda müşterinin yaşına göre Acil Sağlık ve Kritik Hastalıklar teminatları da müşterinin isteğine göre eklenebilmektedir. Acil Sağlık ve Kritik Hastalık teminatları ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

 

Acil Sağlık Teminatı

Sigortalının bir hastalık ve/veya kaza halinde, hiç beklenmedik anlarda karşısına çıkabilecek, acil durum olarak tanımlanmış, aşağıda belirtilen tedaviler ile ilgili hayati tehlikeyi atlatması (stabil hale gelmesi) için gerekli olan tedavi giderlerinin, Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilmiş her tür özel veya resmi sağlık kuruluşunda poliçede belirtilen teminat, limit ve katılım oranları, Sağlık Sigortası Genel Şartları ile Acil Durum Sigortası özel Şartlarına uygun olarak karşılanmasını kapsar.

 

Teminat Altına Alınan Durum ve Hastalıklar

1-Suda boğulma

2-Trafik Kazası

3-Yüksekten Düşme

4-Elektrik Çarpması

5-Donma soğuk çarpması

6- Isı çarpması

7-Ciddi Yanıklar

8-Ciddi göz yaralanmaları

9-Zehirlenmeler

10-Ciddi Alerji Anaflaktif Tablolar

11-Travma sonucu omurga ve alt üst ekstremite kırıkları

12-Kalp krizi hipertansiyon krizi

13-Akut solunum problemleri

14-Şuur kaybına neden olan her türlü organik kusur

15- Ani felçler

16- Yüksek Ateş 39.5 üzeri

17- Akut batın

18-Akut masif kanamalar

19- Menenjit ensefalit beyin apsesi

İMM Teminat Limit Seçenekleri

 • 5.000,00 TL
 • 10.000,00 TL
 • 15.000,00 TL

Sıkça Sorulan Sorular

 • Acil Sağlık Sigortasından kimler yararlanabilir?
 • 56-65 yaş arasındaki bireyler için poliçe düzenlenmektedir.

 • Acil Sağlık Sigortasında bekleme süresi var mıdır?
 • Bekleme süresi bulunmamaktadır.

 • Poliçe süresi ne kadar?
 • Poliçe süresi 1 yıldır.

 • Paket içeriğinde asistans hizmeti bulunmakta mıdır?
 • Poliçede ek teminat bulunmamaktadır.

   

  Tazminat talebinde bulunmak için 444 1 636 no’lu telefon numarası ile irtibata geçilmelidir. Evraklar saglik@neova.com.tr adresine iletilecektir.

 

Kritik Hastalıklar Teminatı

Sigortalıların; poliçe kapsamındaki hastalıklarından birine yakalanması halinde gerekli olabilecek maddi desteği sigortalı hayatta iken sağlayan, poliçede yer alan limit doğrultusunda tazminat ödemesi gerçekleştirilen bir riskli hastalık sigortasıdır.

 

Teminat Altına Alınan Durum ve Hastalıklar

1-Kanser

2-İnme

3-Organ Nakli

4-Koroner By-Pass cerrahisi

5-Myokard Infarktüsü

6-Kalp Kapakçığı Değişimi

7-Beyin Anevrizma Ameliyatı

8-Böbrek Yetmezliği

9-Multiple Skleroz

10-Kol ve Bacak Kaybı

 

Teminat kapsamına giren hastalıklardan birden fazlasının aynı poliçe döneminde ortaya çıktığı durumlarda sadece tek hastalık için ödeme yapılır.  

 • Yukarıda belirtilen tehlikeli hastalıklardan birine,
 • Poliçe başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte,
 • Hayatında ilk kez teşhis konulduğuna veya ameliyat edildiğine dair yazılı ispat belgesi sunulduğunda,

kritik hastalık tazminatının ödemesini müteakip teminat sona erer.

İMM Teminat Limit Seçenekleri

 • 15.000,00 TL
 • 30.000,00 TL
 • 50.000,00 TL

Sıkça Sorulan Sorular

 • Kritik hastalıklar sigortasından kimler yararlanabilir?
 • 18-55 yaş arasındaki bireyler için poliçe düzenlenmektedir.

 • Kritik hastalıklar sigortası bekleme süresi var mıdır?
 • 90 gün bekleme süresi uygulanır. Bu sürenin sonunda, sigortalının 30 gün hayatta kalması şartı vardır.

 • Kritik hastalıklar poliçe süresi ne kadar?
 • Poliçe süresi 1 yıldır.

 • Kritik hastalıklar sigortasında ÖBYG hakkı mevcut mudur?
 • Ömür Boyu Yenileme Garantisi uygulaması bulunmamaktadır.

 • Kritik hastalıklar sigortası yurt dışında geçerli midir?
 • Yurt dışında yapılan teşhis ve tedavi giderlerine ait faturalar ve bu tedavilere ait rapor ve tetkik sonuçlarının, bu belgeler İngilizce dışında bir dilde ise, Türkçe tercümeleriyle beraber gönderilmesi ve pasaport fotokopisi gerekmektedir. Çeviri ücreti sigortalı tarafından karşılanacaktır.

   

  Tazminat talebinde bulunmak için 444 1 636 no’lu telefon numarası ile irtibata geçilmelidir. Evraklar saglik@neova.com.tr adresine iletilecektir.