BİREYSEL ÜRÜNLER

Ferdi Kaza

 

Ferdi Kaza Sigortası ile iradeniz dışında meydana gelebilecek kazalara karşın kendinize güvence oluşturun!

Ferdi Kaza, beklenmedik kazalara karşı kendinizi maddi güvence altına alabileceğiniz bir sigortadır. Kaza neticesinde meydana gelen vefat durumunda ailenize, yaralanma ve sakatlık durumlarında ise sizlere tek bir poliçe ile maddi destek sağlamaktadır.

Ani ve harici kazalara karşı teminat sunan bir sigorta türü olan Ferdi Kaza, deprem, terör eylemleri ve sabotaj sonucu oluşan hasarları da isteğe bağlı olarak kapsamına almaktadır. Terör ve sabotaj eylemlerinde zararların karşılanması için bu eylemlere katılma hali hariç tutulmaktadır.

Hasar ihbarlarınızı olayın gerçekleştiği an itibariyle en geç 5 gün içerisinde sigorta şirketinize, acentelerine ya da bölge müdürlüklerine yapabilirsiniz.

Genel Şartlar

Aşağıdaki durumlar da kaza sayılır;

 • Sigortalı kişinin iradesi dışında ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen olaylar
 • Yaya ya da araba fark etmeksizin trafikte gerçekleşen kazalar
 • Düşme ve yanma sonucunda sinirlerin zarar görmesi, kopması ve burkulması
 • Zehirli gaz solunması
 • Yılan ya da haşere sokması, hayvanlar tarafından ısırılma durumunda meydana gelen vefat ve yaralanmalar
 • Sigortalının oluşan kazada kusurunun olmaması

Kapsam Altına Alınan Teminatlar

Vefat: Kaza sonucu vefat durumunda, poliçede belirtilen tutar dikkate alınarak varislerinize ödenen tazminatı içermektedir. 16 yaşından küçükler için teminat sadece cenaze masrafları ile sınırlıdır.

Sürekli Sakatlık: Herhangi bir kazaya bağlı olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalmanız durumunda, sakatlık derecesine bağlı olarak tarafınıza tazminat ödenir.

İsteğe Bağlı Alınabilecek Ek Teminatlar

 • Ferdi Kaza Deprem Teminatı
 • Ferdi Kaza Terör Teminatı
 • Tedavi Masrafları
 • Gündelik Tazminat 

Genel İstisnalar

Bu hizmet dolaylı veya dolaysız olarak aşağıda belirtilen hususların sonucu meydana gelen bedensel ve maddi zararları kapsamaz.

 • Sigortalının kasıtlı hareketleri,
 • Mücbir sebepler, dolaylı veya dolaysız savaş, iç savaş, silahlı çatışma, ayaklanma, isyan, kargaşa, grev, toplum veya devlet nizamının güvenliğini etkileyecek her türlü ihtimalden dolayı meydana gelen hasarlar,
 • Deprem, volkanik patlama, sel her türlü çevresel kaza vb. doğal felaketler,
 • Şirketin ön onayı veya kabulü olmaksızın Sigortalı tarafından yapılan harcamalar.