BİREYSEL ÜRÜNLER

DASK - Zorunlu Deprem Sigortası

 

DASK ile binalarınızı depremin doğrudan veya dolaylı olarak vereceği zararlara karşı teminat altına alın!

DASK, deprem ve bundan kaynaklı büyük çaplı kayıpların yaşanması durumuna karşın geliştirilmiş olan zorunlu sigorta türüdür. Bu zorunlu deprem sigortası ile depremin, deprem sonucu yangın, infilak ve yer kaymasının sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar (merdivenler, asansörler, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere) sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmaktadır.

Hasar ihbarlarınızı olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde DASK’a ya da sigorta şirketinize, acentelerine veya bölge müdürlüklerine yapabilirsiniz.

Sigorta kapsamında yalnızca binalar sigortalanmaktadır. Bu sigortanın yanı sıra eşyalarınızı sigortalatmak için konut sigortasını inceleyebilirsiniz.

DASK Nedir?

17 Ağustos 1999 Depremi’nin ardından kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurulu (DASK), depreme karşı tüm konutları güvence altına almak, mali kayıpları teminat altına almak ve sigorta bilincinin oluşumuna katkı sağlamak gibi amaçlara hizmet etmek için kurulmuştur.

Kimler Yararlanabilir?

DASK zorunlu deprem sigortası, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından yaptırılabilir. Fakat kiracılar yalnızca “Sigorta Ettiren” olarak ev sahibinin adıyla bu işlemi gerçekleştirebilir. Tazminatlar kiracılara değil; ev sahibine ödenir.

İhtiyaç Duyulan Bilgiler

 • Sigortalının adı, TCKN bilgisi, vergi kimlik numarası, telefon numarası, adresi
 • Sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgisi, yapı tarzı, inşa yılı, kat sayısı, hasar durumu
 • Dairenin brüt yüz ölçümü (m2), kullanım şekli

Kapsam Altına Alınan Teminatlar

 • Deprem
 • Yangın
 • İnfilak
 • Yer kayması
 • Tsunami
 • Diğer bina hasarları

Sigorta Kapsamında Olan Binalar

27.09.2000 tarihinden itibaren yürürlüğü giren kanun kapsamında;

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabiidir.

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
 • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
 • Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar,
 • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

Apartmanda Ortak Alanlar İçin Teminatlar

 • Temeller
 • Merdivenler
 • Ana duvarlar, ortak duvarlar, bahçe duvarları
 • Asansörler
 • Çatılar ve bacalar
 • Tavan ve tabanlar
 • Asansörler

Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller

 • Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
 • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
 • Manevi tazminat talepleri.

Sigorta Bedelinin Tespiti

Primlerinin DASK tarafından belirlendiği zorunlu deprem sigortası prim miktarları bina yapısı, yüzölçümü, risk bölgesi durumu gibi faktörlere göre farklılık göstermektedir.

Sigorta bedeli tespiti sırasında, sigortalanan meskenin yapı tarzı için Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenen metrekare bedeli ve aynı meskenin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Sigorta bedeli hiçbir şekilde Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.