Sizin Kara Gün Dostunuz Var Mı?

Konut Sigortası

Konut Sigortası, kiracı ya da ev sahibi olmanız fark etmeksizin eviniz ve eşyalarınızı, karşılaşabileceğiniz hasarlara karşı teminat altına alan bir sigortadır. Talebinize göre ev ve eşyalarınızı birlikte ya da ayrı ayrı olarak sigortalatabilirsiniz. Bu poliçe ev ve eşyanın yanı sıra ev içerisinde yaşayanlar ve komşulara ait sorumlulukları da güvence altına almaktadır. Evinizde karşılaşabileceğiniz riskleri teminat altına almak ve konut sigortası sahibi olmak için size en yakın acentemiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası, karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alan bir sigortadır. Sigorta kapsamında teminatlardan yararlanmak ve kasko sahibi olmak için size en yakın acentemiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Limitsiz İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Limitsiz İMM, aracın kullanılmasından doğan maddi/hukuki sorumluluğu, Trafik Sigortası limitleri ile varsa Kasko Sigortası kapsamında yer alan, İhtiyari Mali Sorumluluk teminatı limitlerinin üzerinde kalan kısmını sınırsız olarak tazmin eden bir sigortadır. Bu sigorta için Kasko Poliçesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Trafik Sigortanızın olması yeterlidir. Trafik Sigortanız Neova Katılım Sigorta'dan olmasa bile Limitsiz İMM Sigortasını Neova'dan alabilirsiniz. Sigorta kapsamında teminatlardan yararlanmak ve Limitsiz İMM sahibi olmak için size en yakın acentemiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İş Yeri Sigortası

İş Yeri Paket Sigortası, yangın, yıldırım, fırtına, yer kayması gibi farklı teminatları içeren, işyerinizdeki mallardan eşyalara kadar birçok taşınır ve taşınmazları güvence altına alan bir sigorta paketidir. Bu sigorta kapsamında satış yerleri, atölyeler, depolar, fabrikalar, imalathaneler ve özellik arz eden yerler teminat altına alınabilmektedir. İş yeri Sigortalarını satın almak için size en yakın acentemiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası, sigortalanan aracın kaza sonucunda diğer araç ya da üçüncü şahıslara verebileceği hasarları, mecburi masraflar doğrultusunda karşılayan zorunlu bir sigortadır. Sigorta kapsamında poliçenizde tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebep olunması durumunda karşılaşılan miktarı zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etmekteyiz. Zorunlu Trafik Sigortasını satın almak için size en yakın acentemiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Kader