BAKİYE İADESİ SORGULAMA EKRANI

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Bakiye İadesi Nedir?

  Katılım Sigortacılığı (Tekâfül) sisteminde toplanan primler teberru (bağış) mahiyetinde kabul edilmekte olup toplanan bu tutarlar prim havuzunda biriktirilmektedir. Katılım Sigortacılığı’nın temel ilkelerinden biri olan yardımlaşma havuzu sonucunda meydana gelen ‘Bakiye İadesi’; dönem sonunda, havuzdan o dönemdeki sigortacılıkla ilgili masraf ve giderler (hasar ödemeleri vb) düşüldükten sonra, artı bakiye kalması halinde bu tutarın o dönem katılımcılarına katılım paylarına göre belirli matematiksel hesaplamalara istinaden dağıtılmasıdır.

 • Bakiye iadesi ne şekilde yapılacak?

  Bakiye iadesinde dünya üzerinde genel kabul görmüş uygulamalar nakit iade, poliçe yenilemelerinde indirim, poliçe sahipleri adına hayır hizmetlerine bağış ve havuzun güçlendirilmesi adına bakiyenin havuza iadesi şeklinde sıralanabilir. Şirketimiz tarafından 2014 yılı için net 10 TL ve üzeri hesaplanan iadeler nakden, altında kalan tutar ise bağış ve havuza iade şeklinde değerlendirilecektir.

 • Bakiye iadesi kimlere dağıtılacak?

  Şirket yönetim kurulu ve havuz temsilcisi ortak kararı gereği, 2014 iadeleri için yapılan matematiksel hesaplamalar sonucunda net 10 TL ve üzeri iade hakkı olan müşterilerimize iade tutarları nakden ödenecektir.

 • Bakiye iadesi nasıl hesaplanır?

  İlgili dönemde sona eren poliçelerin toplam primlerinden reasürans, komisyon, hasar, prim borcu ve diğer giderleri düşüldükten sonra havuza pozitif katkı yapıp yapmadığı tespit edilir. Ardından poliçeler ait olduğu müşterilere ait TC Kimlik No veya Vergi No altında toplanarak tek tek müşterilerin havuza katkıları hesaplanmış olur. Havuza pozitif katkı sağlayan müşteriler kendi aralarında katkıları nispetinde toplam iadeden hak kazanmış olur.

 • İade nereye yatırılacak?

  İade tutarları iadeye hak kazanan müşterilerimizin internet sitemiz üzerinde bulunan bilgi formuna yazdıkları banka hesaplarına yatırılacaktır.

 • İade ne zaman ödenecek?

  2014 yılı iadeleri, iadeye hak kazanan müşterilerin banka bilgilerini internet sitemiz üzerindeki forma işlendikleri ay sonundan itibaren bir hafta içerisinde toplu bir şekilde ödenecektir.

 • İade tutarımdan kesinti yapılacak mı?

  İadeye hak kazanan müşterilerimize gerçek ve tüzel kişiler için %20 oranında gelir vergisi tevkifatı kesildikten sonra kalan net tutar yatırılacaktır. Bunun haricinde herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Sitemizde yapılan sorgulama sonucu çıkan tutar kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutardır.

 • Asgari Nakit Dağıtım Haddi nedir?

  Dağıtıma esas iade tutarının dağıtımı esnasında belirli bir tutarın altında kalan iadeler nakit olarak ödenmez. Belirlenen bu tutara Asgari Nakit Dağıtım Haddi denmektedir. 2014 yılı iadeleri için bu tutar net 10 TL olarak belirlenmiştir.

 • Asgari Nakit Dağıtım Haddi altında kalan iadeler ne olacak?

  Asgari nakit dağıtım haddi altında kalan tutar ilgili dönem için karar verilen şekilde değerlendirilecek olup, 2014 yılı iadeleri için hayır hizmetlerine bağış ve havuzun güçlendirilmesi adına bakiyenin havuza iadesi şeklinde olacaktır.

 • Poliçelerime neden iade çıkmadı?

  İade çıkmayan müşterilerimize iade çıkmama sebebi; ilgili dönemde süresi dolan poliçesi bulunmaması, o dönemde süresi dolan poliçelerinin havuza pozitif katkı sağlamamış olması veya poliçelerini iptal ettirmiş olması olabilir.

 • Branşa göre iade tutarı değişiyor mu?

  Zorunlu trafik sigortası gibi bazı branşlarda sigortacılık teknik karşılıklarının havuza daha fazla yükümlülük getirmesi sebebiyle bu branşlardaki poliçelere ait iade tutarları daha az çıkabilmektedir.

 • Süresi dolmadan iptal ettirdiğim poliçelerime iade hakkı olacak mı?

  Süresi dolmadan iptal ettirilen poliçeler için aynı hesaplamalar yapılmakta olup, havuza pozitif katkısı olan poliçelere iade çıkabilmektedir.

 • Poliçe süremde hasar ödemesi aldım, iade hakkım olacak mı?

  Yukarıda da izah edildiği gibi hesaplama yapılırken her müşterinin havuza net katkısı hesaplanmakta olup, hasar ödemesi almış olmasına rağmen iade hakkı kazanama ihtimali de mevcuttur.

 • 1 yıldan az süreli poliçeme iade hakkı olacak mı?

  Süresi 1 yıldan az olan poliçelere de hesaplama sonucu iade çıkabilmektedir.


Bu sorular haricindeki sorularınız için lütfen iade@neova.com.tr adresine e-posta gönderiniz.


« Anasayfa