BAKİYE İADESİ SORGULAMA EKRANI

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Bakiye İadesi Nedir?

  Katılım Sigortacılığı (Tekâfül) sisteminde toplanan primler teberru (bağış) mahiyetinde kabul edilmekte olup toplanan bu tutarlar prim havuzunda biriktirilmektedir. Katılım Sigortacılığı’nın temel ilkelerinden biri olan yardımlaşma havuzu sonucunda meydana gelen ‘Bakiye İadesi’; dönem sonunda, havuzdan o dönemdeki sigortacılıkla ilgili masraf ve giderler (hasar ödemeleri vb) düşüldükten sonra, artı bakiye kalması halinde bu tutarın o dönem katılımcılarına katılım paylarına göre belirli matematiksel hesaplamalara istinaden dağıtılmasıdır.

 • Bakiye iadesi ne şekilde yapılacak?

  Bakiye iadesinde dünya üzerinde genel kabul görmüş uygulamalar nakit iade, poliçe yenilemelerinde indirim, poliçe sahipleri adına hayır hizmetlerine bağış ve havuzun güçlendirilmesi adına bakiyenin havuza iadesi şeklinde sıralanabilir. Şirketimiz tarafından 2016 yılı için brüt 42,24 TL ve üzeri hesaplanan iadeler nakden, altında kalan tutar ise bağış ve havuza iade şeklinde değerlendirilecektir.

 • Bakiye iadesi kimlere dağıtılacak?

  Şirket yönetim kurulu ve havuz temsilcisi ortak kararı gereği, 2016 iadeleri için yapılan matematiksel hesaplamalar sonucunda brüt 42,24 TL ve üzeri iade hakkı olan müşterilerimize iade tutarları nakden ödenecektir.

 • Bakiye iadesi nasıl hesaplanır?

  İlgili dönemde sona eren poliçelerin toplam primlerinden reasürans, komisyon, hasar, prim borcu ve diğer giderler düşüldükten sonra havuza pozitif katkı yapıp yapmadığı tespit edilir. Ardından poliçeler ait olduğu müşterilere ait TC Kimlik No veya Vergi No altında toplanarak tek tek müşterilerin havuza katkıları hesaplanmış olur. Havuza pozitif katkı sağlayan müşteriler kendi aralarında katkıları nispetinde toplam iadeden hak kazanır.

 • İade nereye yatırılacak?

  İade tutarları iadeye hak kazanan müşterilerimizin internet sitemiz üzerinde bulunan bilgi formuna yazdıkları banka hesaplarına yatırılacaktır. Katılım Bankası kanalı müşterilerine ödemeleri bağlı oldukları katılım bankası tarafından otomatik olarak yapılacak olup bu müşterilerimize ait bilgiler sorgulamada görünmeyecektir.

 • İade ne zaman ödenecek?

  2016 yılı iadeleri, iadeye hak kazanan müşterilerin banka bilgilerini internet sitemiz üzerindeki forma işledikleri ay sonundan itibaren 10 gün içerisinde ödenecektir.

 • İade tutarımdan kesinti yapılacak mı?

  İadeye hak kazanan müşterilerimizin brüt iade tutarları üzerinden %15 oranında acente komisyonu kesintisi yapılacaktır. Bu kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutar ilgili müşteri hesabına yatırılacaktır. Sitemizde yapılan sorgulama sonucu çıkan tutar kesintiler yapıldıktan sonra kalan net tutardır.

 • İade tutarından neden acente kesintisi yapılıyor?

  Hesaplanan iade tutarının en kısa zamanda ve eksiksiz olarak müşterilerimize ulaştırılması için büyük gayret sarf etmekteyiz. Bu çerçevede iade dağıtımının müşterilerimize duyurulması ve banka hesap bilgilerinin temini işlemlerinde yetkili acentelerimizle ortak çalışmaktayız.

 • Asgari Nakit Dağıtım Haddi nedir?

  Dağıtıma esas iade tutarının dağıtımı esnasında belirli bir tutarın altında kalan iadeler aşırı operasyonel yük getirmesi sebebiyle nakit olarak ödenmez. Belirlenen bu tutara Asgari Nakit Dağıtım Haddi denmektedir. 2016 yılı iadeleri için bu tutar brüt 42,24 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam havuza asgari milyonda 3 seviyesinde pozitif katkıya tekabül etmektedir.

 • Asgari Nakit Dağıtım Haddi altında kalan iadeler ne olacak?

  Asgari nakit dağıtım haddi altında kalan tutar ilgili dönem için karar verilen şekilde değerlendirilecek olup, 2016 yılı iadeleri için hayır hizmetlerine bağış ve havuzun güçlendirilmesi adına bakiyenin havuza iadesi şeklinde olacaktır. Dağıtılan iade, yapılan bağış ve havuza iade edilen tutarın yıllar itibariyle dağılımı için Katılım Sigortacılığı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 • Poliçelerime neden nakden iade çıkmadı?

  İade çıkmayan müşterilerimize iade çıkmama sebebi; poliçelerinin havuza katkısının milyonda 3 sınırının altında kalması, ilgili dönemde süresi dolan poliçesi bulunmaması, o dönemde süresi dolan poliçelerinin havuza pozitif katkı sağlamamış olması olabilir.

 • Branşa göre iade tutarı değişiyor mu?

  Zorunlu trafik sigortası gibi bazı branşlarda sigortacılık teknik karşılıklarının havuza daha fazla yükümlülük getirmesi sebebiyle bu branşlardaki poliçelere ait iade tutarları daha az çıkabilmektedir.

 • Süresi dolmadan iptal ettirdiğim poliçelerime iade hakkı olacak mı?

  Süresi dolmadan iptal ettirilen poliçeler için aynı hesaplamalar yapılmakta olup, havuza pozitif katkısı olan poliçelere iade çıkabilmektedir.

 • Poliçe süremde hasar ödemesi aldım, iade hakkım olacak mı?

  Hesaplama yapılırken her müşterinin havuza net katkısı hesaplanmakta olup, hasar ödemesi almış olmasına rağmen iade hakkı kazanma ihtimali de mevcuttur.

 • 1 yıldan az süreli poliçeme iade hakkı olacak mı?

  Süresi 1 yıldan az olan poliçelere de hesaplama sonucu iade çıkabilmektedir.


Bu sorular haricindeki sorularınız için lütfen iade@neova.com.tr adresine e-posta gönderiniz.


« Anasayfa