Belkide Aradığınız
Yanıt Buradadır...

SIKÇA SORULAN SORULAR

Trafik sigortası primleri bütün şirketlerde aynı mıdır ?

Trafik sigortasında primler her sigorta şirketi tarafından serbestçe belirlenir.

Trafik sigortasında hasarsızlık indirim oranları nedir ?

Hasarsızlık ve sürprim oranları aşağıdaki gibidir.

Poliçe vadesi süresince 1 adet hasar aldım, hasarsızlık indirimim bir alt kademeye mi iner ?

Poliçenin zamanında yenilenmesi durumunda bir hasar alması halinde bir kademe, iki hasar alması halinde iki kademe aşağı iner. Zamanında yenilenmemesi durumunda hem kademe düşer, hem de her 30 gün için % 5 gecikme zammı uygulanır. Bu gecikme zammı % 50 ile sınırlıdır.

Aracımın trafik poliçesini 1 ay önce iptal ettirdim. Şimdi yeni araç aldım. Hasarsızlık indirimimi kullana... İncele

Trafik poliçesinde hasarsızlık aktarımı süre kısıtlaması olmadan aynı kullanım tarzında ki araçlar için kullanılmaktadır. Sadece önceki poliçenin devirden dolayı iptal edilmesi şartı vardır.

Aracımın tescil tarihi üzerinden 15 gün geçti . Gün geçti diye zamlı prim mi ödeyeceğim ? İncele

Tescil tarihinden itibaren 30 güne kadar herhangi bir zamlı prim alınmaz. Geçen her 30 gün için % 5 zamlı prim uygulanır. Gecikme zammı % 50 ile sınırlıdır.

Aracımı sattım, yeni alıcıya trafik sigorta poliçem devir olabilir mi ? İncele

Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

Mülkiyet değişikliğinde trafik sigortası nasıl işler ? İncele

Poliçe süresi içinde işletenin değişmesi halinde, sigorta poliçesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren onbeş gün sonra iptal olur. Sigorta teminatı, yeni işleten için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptalin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketi işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı primi gün esasına göre tespit eder ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Aracımı sattım ve yeni bir araç aldım. Poliçem yeni aracımda da geçerli midir ? İncele

Kasko poliçesinde ruhsat sahibi ve kullanım tarzı aynı ise araç değişikliği zeyilnamesi düzenlenir.

Trafik poliçesinde eski poliçenin iptal edilip yeni alınan araç için yeni poliçe tanzim edilmesi gereklidir.

Aracımı sattım, poliçemi iptal ettirmek istiyorum. Prim iadesi alabilir miyim ? İncele

Poliçenizin aslı ve noter satış sözleşmenizle beraber poliçenizi yaptırdığınız acenteye başvurarak poliçenizi iptal ettirebilir, iadenizi alabilirsiniz.

Trafik poliçemi satıştan iptal ettirmek istiyorum, ne kadar iade alabilirim? İncele

Satış tarihinden poliçe bitiş tarihine kadar ki kullanmayacağınız süre iade edilir. İade priminizi poliçeyi yaptırdığınız acenteden ya da genel müdürlükten öğrenebilirsiniz.

Trafik sigorta poliçesi; kendi aracımda oluşan hasarı karşılar mı? İncele

Hayır. Sigortalının kendi aracında oluşan hasarlar Trafik Sigorta poliçesi kapsamında karşılanamamaktadır. Trafik Sigorta poliçesi aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen bedeni ve maddi zararlar karşılanabilir.

Trafik sigortası kaza sonucundaki tedavi masraflarımı karşılar mı? İncele

Trafik Sigortası karşı tarafa verdiğiniz bedeni ve maddi zararları kapsar.

Poliçe üzerinde kayıtlı sigortalı vefat etti ve trafik poliçesi, varislerin üzerine geçer mi ? Bu konuda ne yapmamız gerekir. İncele

Eski poliçesini iptal ettirip, veraset ilanına göre yeniden poliçe kestirmeniz gerekmektedir. Poliçedeki hasarsızlık indirim hakkı varisler üzerine geçmemektedir.

Sigortalanacak araç 1 den fazla kişiye ait , poliçeye herkesin ismi yazılacak mı ? İncele

Poliçe bir kişinin adına kesilebilir. Ama açıklama kısmını diğer menfaat sahiplerinin isimleri yazılabilir.

Trafik sigortaları kısa süreli olur mu? İncele

Kısa süreli poliçeler, aracın geçici plaka olması ve yabancı plaka olması halinde tanzim edilir.

Trafik limitlerini arttırabilir miyiz? İncele

Trafik limitlerini, trafik poliçesinde vermiş olduğumuz ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla arttırılabilir.

Trafik poliçelerinde özel indirim uygulanır mı ? İncele

Hasarsızlık indirimi dışında sadece kamu ihalelerinde özel indirim uygulanır.

Trafik sigortamda adım/soyadım yanlış yazılmış. Nasıl düzeltebiliriz? İncele

Tc kimlik numarasının yanlış olmasından dolayı isim hatası varsa acenteye başvurarak düzeltilebilir. İsminde ya da soyadında harf hatası bulunması halinde bilgileri Tc.Kimlik sitesinden otomatik olarak aldığımız için Nüfüs müdürlüğünden düzelttirmesinin yapılması gerekmektedir.

Poliçemde aracımın kullanım tarzı yanlış yazılmış ne yapabilirim ? İncele

Poliçe vadesi içinde ruhsat fotokopisiyle beraber acenteye ya da genel müdürlüğe başvurarak düzelttirebilir.

Plaka değişikliği yaptırmak istiyorum, kime başvurmalıyım ? İncele

Poliçeyi yaptırdığınız acentenize ya da genel müdürlüğe başvurmanız yeterlidir.

Poliçemi kaybettim. Bu konuda ne yapmalıyım ? İncele

Sigortalı ruhsat ve kimliği ile birlikte poliçesini yaptırdığı acenteden ya da genel müdürlükten alabilir.

Poliçemin son günü Pazara geliyor. Pazartesi yeniletsem hasarsızlığım kaybolur mu? İncele

Hafta sonuna denk gelen poliçeler için ilk iş gününde onaylanması şartıyla gecikme sürprimi uygulanmamaktadır.

Aracım Perte çıktı. Trafik poliçemi nasıl iptal ettirebilirim? İncele

Trafikten tescil kaydının silindiğine dair belgeyle beraber gelerek poliçenizi iptal ettirebilirsiniz.

Yabancı plakalı araca trafik poliçesi yaptırmak istiyorum. Bir şart veya sınırlama var mı ? İncele

Aracın yabancı plakalı olması halinde sigortalının pasaport numarası yeterlidir. Kişinin yabancı ama aracın Türk plakalı olması halinde vergi numarası zorunludur.

Kaza tespit tutanağına ihtiyacım var. Nereden temin edebilirim? İncele

Acenteden, şirketten temin edebilecekleri gibi aşağıda yazılı internet sitesinden de indirebilirler.
Kaza Tespit Tutanağı

Kasko teminatım full kasko mu? Full kaskomun içinde neler var ? İncele

Full kasko tabiri, eksiksiz teminatı içermektedir. Kasko sigortalarında otomatik teminatlar yanında isteğe bağlı teminatlarda bulunmaktadır.

Neova sigorta olarak biz birçok teminatı otomatik vererek sigortalının açıkta bir riskinin kalmamasını sağlıyoruz. Kasko teminatı içinde otomatik olarak verdiğimiz teminatlar şöyledir; aracın çarpması, çarpılma, devrilme, düşme, üçüncü kişilerin kötü niyet ve muziplikle yaptıkları hareketler, aracın çalınması, yanması, deprem, terör, sel , aracın yetkisiz kişiler tarafından çekilmesi esnasında hasarlanması, aracın iç döşemesinde sigara ve benzeri maddeler nedeniyle oluşan zararlar, sıfır km. araçlarda yeni değer teminatı, hukuksal koruma teminatı , asistan hizmetleri ve hususi araçlarda meydana gelen kısmi hasarlarda rent a car hizmeti otomatik olarak verilmektedir.

Ayrıca müşterimizin isteğine bağlı olarak aracın asıl anahtar ile çalınması teminatı, kullanım tarzı hususi kamyonet ve minibüs olan araçlara anahtar kaybı teminatı, hususi araçtaki kişisel eşyaların çalınması teminatı, araçta seyahat edenlere Koltuk Ferdi Kaza teminatı, karşı tarafın hasarlarında trafik limitinin yetmediği durumlarda geçerli olan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı, yurtdışında oluşan hasarların da karşılanabilmesi için yurtdışı teminatı ek prim alınmak suretiyle sigorta kapsamına içine alınabilir.

Kasko poliçenizde muafiyet var mı ? İncele

Poliçemizde herhangi bir muafiyet bulunmamaktadır.

Karşı tarafa vereceğiniz zararı sizin suçlu olmanız durumunda trafik poliçeniz karşılar. Trafik sigortanızın limitinin yetmediği durumlarda kaskonuzda isteğe bağlı olarak aldığınız İMM teminatından poliçe limitleri kadar karşılar.

Yeni değer teminatı nedir ? İncele

Hasar sonucunda poliçede kayıtlı aracın tam hasarlı sayılması durumunda aynı marka,tip ve aksesuarlara sahip sıfır km. aracın teminini sağlar.

Tüm kullanım tarzındaki araçlara yeni değer teminatı veriliyor mu? İncele

Sıfır km. birinci el hususi ve kamyonet kullanım tarzındaki araçlara 1 yıl süre ile bu teminat verilmektedir.

Kişi aracını sattı ve sıfır km. yeni bir araç aldı , yeni değer teminatından yararlanabilir mi ? İncele

Araç değişikliği zeyli yapılarak poliçenin bitim tarihine kadar yeni değer teminatı verilir.

Aracımı sattığım kişi kasko poliçemden yararlanabilir mi ? İncele

Kasko Sigortası Genel Şartlarının C.5 maddesine istinaden sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi kendiliğinden feshedilmiş olur ve hasar talepleri karşılanmaz. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. Yeni araç sahibinin kendi adına poliçe düzenlemesi gerekmektedir.

Enflasyon Koruma teminatı neleri kapsamaktadır ? İncele

Sigortalanan aracın ve varsa orjınal aksesuarlarının ( orjınal olmayan radyo-teyp, cd çalar ve aksesuarları ile görüntü ve iletişim cihazları ve taşınan emtea bedelleri hariç olmak üzere) sigorta bedelinin sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle muhtemel fiyat artışları göz önüne alınarak, sigortanın tabi olduğu Genel ve Özel Şartlar çerçevesinde, tam ziya uğraması halinde tazminatın hesabında, sigorta bedeline aracın kaza tarihindeki piyasa rayiç değerini aşmamak kaydı ile tazminatın hesabı TÜİK Üretici Fiyat Endeksi' ne tabidir. Bu enflasyon oranının sigorta süresi içinde araç rayiç değerini karşılamaması durumunda sigortalının sigorta bedeline ek zeyilname ile yükseltilmesi gerekmektedir. Bu şartlar çerçevesinde Genel Şartların A.6 maddesi aksine kısmi hasarlarda eksik sigorta uygulanmayacaktır.

Anahtar kaybı teminatı nedir ? Tüm araçlara bu teminat veriliyor mu? İncele

Kasko poliçesi ile sigortalı HUSUSİ, MİNİBÜS ve KAMYONETLERDE aracın anahtarının kaybolması ve/veya çalınması halinde araç güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan kilit sisteminin değiştirilmesi, anahtarın kopyalanması veya yeniden kodlanması masrafları, her bir olayda ve poliçe süresi boyunca toplam 1.000.-TL limitle teminat altına alınmıştır.

Aracın asıl anahtarla çalınması teminatı nedir ? İncele

Araç anahtarının, sigortalı veya araç sürücüsünü öldürmek, yaralamak, zor ve şiddet kullanmak veya tehdit etmek sureti ile aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Araç anahtarlarının, sigortalı veya araç sürücüsü tarafından ikametgah veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mahalde muhafazası sırasında, bu mahalle kırmak, delmek, yıkmak, devirmek, zorlamak, zorlamak, araç-gereç kullanarak veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak veya aşmak sureti ile girilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Aracın asıl anahtarla çalınması hangi durumlarda ödenmez. ? İncele

Araç anahtarının zor kullanmaksızın veya zor kullanmaya gerek duyulmaksızın açık bırakılmış kapı,pencere veya bunun gibi bir yerden kapalı bir mahalle girip, asıl veya yedek anahtarın elde edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Araç anahtarının araç üzerinde bırakılması sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

Aracım otoparkta çalınırsa hasarım ödenir mi? İncele

Aracın kanunen geçerli bir belge karşılığında gözetim, bakım ve onarım amacı ile aracın teslim edildiği otopark, oto yıkama, tamirhane vb. işletmelerden aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarlar sigortalının yasal sorumluları hakkında yasal bir tahkikat başlatması koşuluyla teminat kapsamına dahil edilmiştir.

Kişisel Eşya Teminatı neleri kapsar ? Araçta bulunan herkesin maruz kalacağı hasarı karşılar mı ? İncele

Sigorta sahibine veya aile fertlerine ( Baba, Anne ve Çocukları ) ait kişisel eşyaların, çalınma hadisesi eşyaların araç içinden araca zarar verilerek veya araçla birlikte çalınması halinde yıllık azami 500.-TL' ye kadar teminat verilmektedir. Araca zarar verilmeden meydana gelen çalınmalar teminat haricidir. Ticari nitelik arz eden eşyalar teminat haricidir. Her türlü mecevherat , para, kredi kartı, çek, senet, ve benzeri kıymetli kağıt ile cep telefonu, kamera, fotoğraf makinesi, her türlü bilgisayar ve benzeri elektronik cihaz ve aksamı teminat haricidir. Teminat kapsamındaki hasarın ödenmesinde kişisel eşyaların ikinci el piyasa değeri esas alınır.

Aracım 10 yaşın üzerinde, hasar anında eskime payı düşüyor musunuz? İncele

Araç 10 yaşın üzerinde de olsa kıymet kazanma teminatı otomatik olarak verilmektedir.

Aracımda bulunan orjınal aksesuarlar kasko teminatı içinde midir ? İncele

Sigortalı aracın fabrika çıkışı standart donanımı içerisinde yer alan radyo-teyp ve kolonlar, poliçede orjinal olduğunun belirtilmesi şartıyla, otomatik olarak sigorta teminatına dahil edilir.

Aracıma sonradan takdırdığım ses ve görüntü cihazlarını teminata ilave ettirebilirmiyim? İncele

Evet. Araca sonradan monte edilen poliçede marka, tip, seri numarası ve sigorta bedeli yazılı radyo-teyp ve teferruatı, poliçede belirtilen sigorta bedeli üzerinden Ek Prim karşılığı teminata dahil edilir.

Orijinal cd çalarım çalındı, orjinalin aynısından yeniden takıldı. Teminatım devam eder mi ? İncele

Araca sonradan takılan her türlü ses, görüntü ve iletişim cihazları ile tertibatının çalınması ya da herhangi bir hasarı nedeniyle tazminat ödenmesi durumunda ilgili teminat sona erer. Yeni alınan her türlü ses, görüntü ve iletişim cihazları ile tertibatı ek prim ödenmesi şartı ile hasar ikame zeyilnamesi düzenlenerek teminata tekrar dahil edilir.

Kasko sigortası halen devam eden aracımı sattım ve yeni araç aldım, araç değişikliği zeyilnamesi yaptırabilirmiyim? İncele

Ruhsat sahibi ve kullanım tarzı aynı ise araç değişikliği zeyilnamesi düzenlenebilir.

Eşimin adına yeni araç aldım, kendi sigortama araç değişikliği zeyilnamesi yaptırılabilinir mi ? Hasarsızlık indirimi devam eder mi ? İncele

Eşler arasında araç değişikliği yapılabilir. Hasarsızlık indirimi devam eder. Ama yeni aldığı aracın kardeşine, babasına ya da bir başkasına ait olması durumda araç değişikliği yapılamayacağı gibi hasarsızlık indirimi de uygulanmaz.

Kasko poliçem yurtdışında geçerli mi ? İncele

Eğer poliçe tanzim aşamasında yurtdışı teminatı verildiyse geçerli, teminat verilmemişse, müşterinin isteğine bağlı olarak istediği süre zarfında zeyille ilave edilebilir.

Yurtdışında tüm teminatlar geçerli midir? İncele

Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4./2,3,4,5,8,10 maddeleri Grev,Lokavt, Terörizm, Sel Seylap, Kullanım Gelir Kaybı, Deprem ve Taşınan Yük teminatı poliçede temin edilmiş olsa bile yurtdışında geçersizdir.

Yurtdışına çıkıyorum ve aracım 6 ay garajda kapalı kalacak, poliçemi dondurabilir miyim? İncele

Dondurma zeyli yapılmamaktadır.

Arabam arızalandı yolda kaldı , çekici hizmetiniz var mı? İncele

Kaza ya da arıza durumunda ikametgahınızdan 0 km.'den itibaren çekici hizmeti verilmektedir.

Arabamdaki taşınan yükü sigortama dahil ettirebilir miyim? İncele

Kullanım tarzı kamyonet, kamyon, tanker olan araçlarda, sigorta ettirilen araçta taşınan ve araç sahibine ait olan emtea , aracın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde poliçede belirtilen değer üzerinden sigorta kapsamına alınmaktadır.

Başka şirketten kazanmış olduğum hasarsızlık indirimimi kullanabilir miyim? İncele

Evet. Kasko sigortalarında şirketler arasında uygulanacak hasarsızlık indirimleri Tramer kayıtlarında kontrol edilerek devam ettirilir.

Hasarsızlık indirimi hangi durumlarda bozulmaz? İncele

Hasarsızlık Koruma Teminatı (Geniş Teminat) ise ;

 • •Bir yıllık sigorta süresi içerisinde meydana gelebilecek %100 rüculu hasarlarda, en fazla 3 hasara kadar, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • •Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo- teyp çalınması, cam, far, ayna, sinyal kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi ve ilaveten en fazla bir tane %100 rüculu hasar olması, ayrıca da başka bir hasar olmaması durumunda, hasarsızlık indirimi devam eder.
 • •İşbu poliçenin vadesi içinde hasarsızlık indirimini bozan türden en fazla bir hasar ve /veya ilaveten %100 rüculu veya radyo-teyp çalınması, cam, far, ayna, sinyal kırılması hasarlarından biri olmak üzere en fazla iki hasara kadar ( iki hasar dâhil), meydana gelen hasarlar toplamı poliçede belirtilen sigorta bedelinin %10'unu geçmemesi halinde mevcut, %10'u aşması halinde bir kademe aşağı hasarsızlık indirimi bir sonraki yıl hasarsızlık kademesi olarak uygulanacaktır. Poliçede 1.yıl hasarsızlık indirimi bulunması ve hasarlar toplamının sigorta bedelinin %10'unu aşması halinde hasarsızlık indirimi sıfırlanacaktır. Tam ziya (pert/çalınma)hasarları bu teminat dışındadır.
 • •Sigortalı şahsın sigorta süresi içinde kendi adına kayıtlı aracını satarak, eski aracının satışını müteakip 6 ay içerisinde, yerine yeni bir araç alması halinde, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • •Sigortalı şahsın kendi aracını satış yerine eşi üzerine aynı kullanım tarzında ve yine 6 ay içerisinde yeni bir araç alması halinde, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • •Bir önceki Neova Sigorta poliçesinde kusurlu hasarı olanlara yenilemede hasarsızlık koruma teminatı verilip verilmeme keyfiyeti sigorta şirketine aittir.

Hasarsızlık Koruma Teminatı (Dar Teminat) ise ;

 • •Bir yıllık sigorta süresi içerisinde meydana gelebilecek %100 rüculu hasarlarda, en fazla 3 hasara kadar, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
 • •Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo- teyp çalınması, cam, far, ayna, sinyal kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi ve ilaveten en fazla bir tane %100 rüculu hasar olması, ayrıca da başka bir hasar olmaması durumunda, hasarsızlık indirimi devam eder.
 • •Sigortalı şahsın sigorta süresi içinde kendi adına kayıtlı aracını satarak, eski aracının satışını müteakip 6 ay içerisinde, yerine aynı kullanım tarzında bir taşıt alması durumunda hasarsızlık indirimi devam eder.
 • •Sigortalı şahsın kendi aracını satıp yerine eşi üzerine aynı kullanım tarzında ve yine 6 ay içerisinde yeni bir araç alması halinde, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz

Hasarsızlık indirim oranlarınız nedir ? Tüm şirketlerde aynı oranlar mı kullanılır ? İncele

 • •a. İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede 1.KADEME
 • •b. İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede 2.KADEME
 • •c. Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede 3.KADEME
 • •d. Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede 4.KADEME

Bu oranlar şirketler arasında değişiklik gösterir, fakat genelde uygulama bu şekildedir.

Aracımın kasko sigortası 7 ay önce bitti ve yenilemedim, şuan poliçe düzenletsem kasko poliçeme hasarsızlık indirimi uygulanır mı? İncele

Hayır. Ancak poliçe iptal ise, iptal tarihi ile teklif başlama tarihi arasında 6 ay (180 gün ) var ise bir önceki poliçesinde hasarı yok ise hasarsızlık indirim oranı aynı kalır. 6 aydan (180 gün) fazla ise hasarsızlık indirimi sıfırlanır. Eğer bir önceki poliçesinde hasar almış ise 2 poliçe arasında ne kadar süre olursa olsun hasarsızlık kademesi sıfırlanır.

Poliçelerinizde rent a car hizmeti var mı? Varsa kaç gün verilmektedir.? İncele

2014,2013, 2012 ve 2011 model araçlar için, Poliçe süresi içinde kasko poliçe teminatına giren hasar neticesi 48 saatten fazla tamirhanede kalması gereken araca; eksper, tamirci arasında sağlanan mutabakatla 15 güne kadar ve yılda en fazla iki kez rent a car hizmeti verilir. Ancak sigortalının tamir, onarım için Neova Sigorta Anlaşmalı Servislerini tercih etmemesi durumunda rent a car hizmeti yılda iki kez olmak üzere 7 güne kadar verilir. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez (Kaporta, karoser, tampon üzerindeki çizikler, göçükler gibi). İkame araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup, yanma, çalınma hasarları ve tam hasarlar teminat kasamı dışındadır. Bu hizmetin kullanımı sigortacının onayına tabidir.

2010 ve aşağıdaki model yılları araçlar için, Poliçe süresi içinde kasko poliçe teminatına giren hasar neticesi 48 saatten fazla tamirhanede kalması gereken araca; eksper, tamirci arasında sağlanan mutabakatla 7 güne kadar ve yılda en fazla iki kez rent a car hizmeti verilir. Sigortalının tamir, onarım için Neova Sigorta Anlaşmalı Özel Servislerini tercih etmesi durumunda rent a car hizmeti yılda iki kez olmaz üzere 15 güne kadar verilir. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez (Kaporta, karoser, tampon üzerindeki çizikler, göçükler gibi). İkame araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup, yanma, çalınma hasarları ve tam hasarlar teminat kasamı dışındadır. Bu hizmetin kullanımı sigortacının onayına tabidir.

Poliçelerinizde kısmi hasarlarda rent a car hizmeti hangi şartlarda kaç gün verilmektedir.? İncele

Kasko teminatına giren bir hasar neticesinde tamirhanede 24 saatten fazla kalması halinde;

2014,2013, 2012 ve 2011 model araçlar için, Poliçe süresi içinde kasko poliçe teminatına giren hasar neticesi 48 saatten fazla tamirhanede kalması gereken araca; eksper, tamirci arasında sağlanan mutabakatla 15 güne kadar ve yılda en fazla iki kez rent a car hizmeti verilir. Ancak sigortalının tamir, onarım için Neova Sigorta Anlaşmalı Servislerini tercih etmemesi durumunda rent a car hizmeti yılda iki kez olmak üzere 7 güne kadar verilir. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez (Kaporta, karoser, tampon üzerindeki çizikler, göçükler gibi). İkame araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup, yanma, çalınma hasarları ve tam hasarlar teminat kasamı dışındadır. Bu hizmetin kullanımı sigortacının onayına tabidir.

2010 ve aşağıdaki model yılları araçlar için, Poliçe süresi içinde kasko poliçe teminatına giren hasar neticesi 48 saatten fazla tamirhanede kalması gereken araca; eksper, tamirci arasında sağlanan mutabakatla 7 güne kadar ve yılda en fazla iki kez rent a car hizmeti verilir. Sigortalının tamir, onarım için Neova Sigorta Anlaşmalı Özel Servislerini tercih etmesi durumunda rent a car hizmeti yılda iki kez olmaz üzere 15 güne kadar verilir. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için ikame araç hizmeti verilmez (Kaporta, karoser, tampon üzerindeki çizikler, göçükler gibi). İkame araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup, yanma, çalınma hasarları ve tam hasarlar teminat kasamı dışındadır. Bu hizmetin kullanımı sigortacının onayına tabidir.

Aracım çalındı/yandı/ tam hasara uğradı rent a car hizmeti alabilir miyim? İncele

Rent a car hizmeti kısmi hasarlarda geçerli olup, yanma/çalınma ve tam hasarlarda geçerli değildir.